PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Anno Domini 2015.
Overskriften er på latin og betyr: «I det Herrens år», eller eller i utvidet form "Anno Domini Nostri Iesu Christi": «I Vår Frelser Jesu Kristi år», tellet opp fra året for Kristi fødsel. Vår tidsregning handler om før og etter Kristus. Det er tatt til orde for å få fjernet før og etter Kristus, og da bruke andre betegnelser. F.eks CE (Common era), som oversettes med "vanlig tidsregning". Denne betegnelsen foretrekkes

av de som ønsker et livssynsnøytralt tidsuttrykk. I den jødiske kalender er man kommet til år 5775 som går tilbake til skapelsen. Året som jødene nå er inne i er frigivelsesåret, som er hvert 7de år. Året da bl.a. gjeld skulle ettergis. Jeg regner ikke med at jeg får gehør for dette hos Frank Isaksen. 

Året 2015 er nytt med noen få brukte dager. Vi har våre planer for året og den 7de sans fylles fort opp og livet går sin vante gang. "I vår Frelser Jesu Kristi år" 2015. Hva vil Jesus Kristus i dette året? Hva vil han for deg og meg? Oppfordringen og utfordringen må være å koble oss på hans planer for året. Å leve i forventning hver dag året igjennom. Kommer han igjen i år mon tro? Velsignet nytt Anno Domini Nostri Iesu Christi".

Anno Domini 2015.