PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Anno Domini 2015.
Overskriften er på latin og betyr: «I det Herrens år», eller eller i utvidet form "Anno Domini Nostri Iesu Christi": «I Vår Frelser Jesu Kristi år», tellet opp fra året for Kristi fødsel. Vår tidsregning handler om før og etter Kristus. Det er tatt til orde for å få fjernet før og etter Kristus, og da bruke andre betegnelser. F.eks CE (Common era), som oversettes med "vanlig tidsregning". Denne betegnelsen foretrekkes

av de som ønsker et livssynsnøytralt tidsuttrykk. I den jødiske kalender er man kommet til år 5775 som går tilbake til skapelsen. Året som jødene nå er inne i er frigivelsesåret, som er hvert 7de år. Året da bl.a. gjeld skulle ettergis. Jeg regner ikke med at jeg får gehør for dette hos Frank Isaksen. 

Året 2015 er nytt med noen få brukte dager. Vi har våre planer for året og den 7de sans fylles fort opp og livet går sin vante gang. "I vår Frelser Jesu Kristi år" 2015. Hva vil Jesus Kristus i dette året? Hva vil han for deg og meg? Oppfordringen og utfordringen må være å koble oss på hans planer for året. Å leve i forventning hver dag året igjennom. Kommer han igjen i år mon tro? Velsignet nytt Anno Domini Nostri Iesu Christi".

Anno Domini 2015.