PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Vi er på slutten av Israels reise fra Egypt til Israel. Ca. 1210 f. Kr. Bileam, en seer;profet fra Eufrats bredd i Mesopotamia ble hyret inn for å forbanne Israel, men det motsatte skjedde. Mye kunne sies om Bileams lære ( se 2. Pet. 2, 15f og Judas v. 11), men nå fokuserer vi på det han fikk se.

"Jeg ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel". 4. Mosebok 24, 17. Fra utsiktspunktet kunne han se Israelsfolket på slettene mot Jeriko, i dag på Jordansk side av jordanelven. Samme fjellkjede/område som Moses stod å beskuet det lovede land. Jeg ser for meg at han løfter  blikket i retning Betlehem og ser. "En stjerne stiger opp fra Jakob"; Israel. Bileam ser Kristi komme!

Ca. 1200 år senere ser noen vismenn det som Bileam hadde sett. Vismennene er sikre og de sier: "Vi har sett stjernen hans gå opp". De kom, ifølge Matteus, fra øst, men det står ingenting om hvilke land eller områder de kom fra. Det er et eget studium som vi ikke skal ta her.   Bibelen sier heller ikke noe om hvor mange de var, men en antar at de var tre siden de hadde med seg 3 gaver til den nyfødte. Se også Salme 70, 10 og Jesaja 60, 6. 

"Jeg ser, jeg skuer" sa Bileam. "Vi har sett" sa vismennene. Med profetisk blikk og troens øye så de en stjerne eller et kosmisk tegn  på himmelen. Det forskes og undres på hva vismennene så og teoriene er mange. Et eksempel er følgende: Det vismennene så kan ha vært en sammenstilling mellom Venus og Jupiter i stjernekonstellasjonen Løven, omtalt som kongen. Der stjernen Regulus stod for løvens bryst og ble kalt Kongestjernen. (www.snakkomtro.no) Bileam så det langt borte, vismennene så det på nært hold.

Hvor vil jeg hen med dette utover det bibelhistorisk/teologisk. Må ditt og mitt blikk; våre øyne være vendt mot Kristus. Han som er, var og som kommer! Kjenne dragningen mot "Betlehem" og Kristus.  Som det står i Hebreerbr. 12, 1c-2a:"Fullføre løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus". 

 

En stjerne i det fjerne.