PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Søndag 14. september var det konfirmasjonsgudstjeneste i Misjonskirken. Det var bare en konfirmant denne gangen, og han fikk stor og god oppmerksomhet.

Jan Underdal ledet gudstjenesten, trioen Anne Gerd Juvang, Kjersti Underdal og Randi Brattetveit sang og spilte, og pastor Jan A. Danielsen talte. Danielsen leste flere skriftsteder blant andre 1. Timoteus 4, 12: "La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet." Han minte oss på kjente personer fra Bibelen, blant andre Josef og Daniel som var gode forbilder. Efeserbrevet 2, 4-10 er også gode ord å ta med seg på veien.

Konfirmanten, James Farzami, fikk overrakt det nye King James nytestamentet, noe som passet svært bra. Hele Bibelen hadde han fått ved oppstarten av konfirmasjonsforberedelsene. Han fikk også overrakt en gave, en øks, med inskripsjonen 1. Tim.4,12.