PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Søndag 14. september var det konfirmasjonsgudstjeneste i Misjonskirken. Det var bare en konfirmant denne gangen, og han fikk stor og god oppmerksomhet.

Jan Underdal ledet gudstjenesten, trioen Anne Gerd Juvang, Kjersti Underdal og Randi Brattetveit sang og spilte, og pastor Jan A. Danielsen talte. Danielsen leste flere skriftsteder blant andre 1. Timoteus 4, 12: "La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet." Han minte oss på kjente personer fra Bibelen, blant andre Josef og Daniel som var gode forbilder. Efeserbrevet 2, 4-10 er også gode ord å ta med seg på veien.

Konfirmanten, James Farzami, fikk overrakt det nye King James nytestamentet, noe som passet svært bra. Hele Bibelen hadde han fått ved oppstarten av konfirmasjonsforberedelsene. Han fikk også overrakt en gave, en øks, med inskripsjonen 1. Tim.4,12.