PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Der Abraham vandret på vei mot Kaanan for ca. 4000 tusen år siden, er kristne i dag på flukt. Land som Irak og Syria tømmes for kristne. Forfølgelse av kristne, jøder og andre religiøse grupper gjør noe med oss. I vår tid øker forfølgelsen av våre søsken. I Irak merkes husene til kristne med bokstaven "nun", huset skal rives. Bokstaven er blitt et symbol for forfølgelsene som pågår i disse områdene idag. Og

beskjeden er klar fra terroristene: Konverter eller dø. Forfølgelse har alltid eksistert og mange land kunne nevnes hvor de kristne blir forfulgt. Som Jesus sier i Johannes 15,20: "Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. I bergprekenen sier Jesus: "Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.  Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere". Matteus 5. I dag har vi det godt i Norge og vi er fri for forfølgelse. Vi kan samles uten fare og tjene nasareeren Jesus uten hinder. Vi bør ikke ta friheten som en selvfølge, forandringer skjer fort i vår tid. Tenk om det var du og jeg som var på flukt og våre hus ble merket med "Nasarene." 

"Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd. De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?» Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt."  Johannes Åpenbaring 6, 9-11.

Husk på våre lidende søsken, nasareere på flukt!