PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Tale ved Anne og Andrew Hay 17. august 2014

SALME 119

Det lengste kapitellet i Bibelen

22 x 8 vers = 176 vers (22 bokstaver i det hebraiske alfabetet)

172 vers nevner Guds Ord

Mye om alle sider ved Gud Ord)

Mye om hvor mye vi trenger Guds Ord

Mye om Davids hjerte

 

 

OVERSIKT 1 -
 GUD GIR OSS SITT ORD

GUDS ORD (BIBELEN), se Sal 119 og hva den SIER

GUDS ORD (ORDET BLE MENNESKE), se Joh 1 og hva Gud SIER og HAR GJORT

 ALT DETTE ER PERFEKT

 

 

OVERSIKT 2 - 
MENNESKETS REAKSJON TIL ORDET

REAKSJONEN KAN VÆRE BRA ELLER DÅRLIG

Leser, lytter og HUSKER vi det?

ADLYDER?

BER?

LOVPRISER?

 

SAL 119, 89-97


GUD GIR 

Guds Ord er EVIG (v 89, 91)

Guds Ord er PERFEKT (v 96)

Guds Ord STÅR SOLID I HIMMELEN (v 89)

Guds Ord GIR LIV (v 92, 93)

Guds Ord er gitt oss for at vi skal MEDITERE (GRUNNE) på det (v 95, 97)

 

SAL 119, 89 - 87 og 105


MENNESKETS REAKSJON

Glede seg i Ordet (v 92)

Huske Ordet (v 93)

Finne frelse i Ordet (v 93)

Søke ordet (v 94)

Meditere og grunne på Ordet (v 95 - 97)

Også: Finne Guds ledelse (v 105)…på kort sikt og lang sikt

 

Sal 119, 89 - 97
Vers for vers

v 89

Jesus sa: “Ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven skal forgå - før alt er skjedd“.  Matt 5,18

Legg merke til HVOR Guds Ord står - på samme sted som virkelige skatter - hvor de ikke kan bli ødelagt eller stjålet - I HIMMELEN

Sal 119, 89 - 97 Vers for vers

v 90

Guds barmhjertighet tar ikke slutt (Klag 3, 22-23)

Guds Ord er aktivt (Heb 4,12-13)

 

 

Sal 119, 89-97 Vers for vers

v 91

‘alle ting må tjene deg’ - alt er styrt og holdt oppe ved Guds mektige Ord

David snakker ofte om seg selv som ‘Din Tjener’ i denne salmen

Jesus Kristus er omtalt som Herrens ‘lidende Tjener’ i Jes 53

 

Sal 119,89 - 97 Vers for vers

v 92 og 93

Ledelse - rekk opp hånda alle som trenger det!

David trengte det for å overleve, fysisk og åndelig. 

Jeg trenger det .. 2 Tim 3,16 - 17….’fullt utrustet til all god gjerning.’

Sal 119, 105 Guds Ord gir ledelse på kort og lang sikt.  Se også Ordsp 6,22 – 23

 

Sal 119, 89 - 97 Vers for vers

v 94

Frelse  / gi ditt liv til Herren / søke Ham i Ordet

Jesus sa ‘De ordene jeg har talt til dere, ER ÅND OG LIV ’ Joh 6, 63

Mitt eget vitnesbyrd kan bli oppsummert i       1 Pet 1,23 ‘…For dere er født på ny … ved Guds levende ord som er og blir’

 

Sal 119, 89 - 97 Vers for vers

v 95

Under angrep? Hva gjør du?  Kanskje snakke nedlatende om ‘fienden’ … eller bli deprimert?

 David GRUNNET PÅ GUDS ORD!  Se også v 97, og det er grunnen til at han lærte å elske Ordet.

 

Sal 119, 89 - 97 Vers for vers

v 96

Ufullkomne mennesker er begrenset, men sammenlign denne sannheten med Guds Ords fullkommenhet

1 Pet 1,24 - 25 sier “ alle mennesker er som gress … Gresset visner … men Herrens Ord varer til evig tid ”

 

Sal 119, 89 - 97


HVA VI KAN GJØRE RENT PRAKTISK

Be Sal 119, 18 hver gang du åpner Bibelen

Stol på Guds Ord.  Hudson Taylor sa:  ‘Gud finnes.  Han har talt.  Han vil gjøre nøyaktig det Han sier.’   (Legg merke til: det er i sitt Ord at Han har talt)

Mediter og grunn på Guds Ord