PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Himmelfart og løfter.Vi ser middelhavet fra byen Netanya.
"Det er det beste for dere at jeg går bort" sier Jesus i sin avskjedstale til sine. En tale som inneholder løfte om Den hellige ånds komme til verden. Et løfte som ble oppfylt på pinsedagen. Den hellige ånd kom og er tilstede i verden idag. Det betyr også at Jesus er tilstede på denne jord som han sa det til sine:

"Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere." Johannes 14, 18-20. Det er også en sannhet gjeldende for oss idag. 

Det andre løftet i forbindelse med Jesu himmelfart ble bl.a. gitt oss av engler: "Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen." Ap.gj. 1, 11. Dette løftet venter på sin oppfyllelse og i denne forventningen lever vi. Den nevnte tekst gjelder vel når han kommer tilbake til Oljeberget, men Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4 at han, når tiden er moden, skal hente sin menighet. Meningene er mange når det gjelder bibelens endetidsperspektiv, men en ting kan vi stole på. Løftet som ble gitt: Jesu gjenkomst!

Himmelfart og løfter.Sakne.