PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Tale ved Johan Hammerich i MK 30. mars 2014

1. Forandring "fryder" (for det meste, det spørs...)
Rom 12,2 Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds Ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne (LI)

å tilpasse seg selv (dvs. ens sinn og karakter) til en annens mønster

verden nåværende tidsalder dvs. den gudløse side ved kulturen

forvandle å endre til en annen form, for å transformere, å forvandle FX Kristus utseende ble endret på forklarelsens berg

prøve å teste, undersøke, bevise, granske (for å se om noe er ekte eller ikke), som metaller 2) å gjenkjenne som ekte etter undersøkelse, for å godkjenne, anser verdig

Niebuhr: 5 ulike måter Kristus møter kulturen i NT: mot, i, over, paradoks & forvandler kulturen

Krallmann: åndelig modenhet = Nært forhold til Jesus, sannhetserkjennelse, stabilitet, oppførsel/holdning, Ydmyk villighet til å tjene andre & fruktbarhet (det som Gud gjør gjennom oss)

Utfordrende med forandring, det sier både min erfaring og Bibelen om menneske naturen. Vi liker det vante og kan lett bli skeptisk til det ukjente og har vi opplevd noe negativt når vi virkelig prøvde å gjøre noe for Gud rikes sak, noe som vi oppriktig trodde var det rette å gjøre (det gjør vi alltid på godt og ondt) men Hvordan unngå å forbli i det handlingslammede rommet?

Opg: Du er uenig med en leder om hvordan en oppgave skal gjøres, hvordan reagere du over tid?

En uenighet kan utvikle seg til en konflikt og en konflikt kan utvikle seg til en splittelse
 

2. Myter om konflikthåndtering
a. Mangel på konflikt er bra

Luk 12,51 Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid

Var Jesus en Konfliktskapende person? (Sverre Stoltenbergs bok Når fellesskapet belastes).

b. Konflikt er usunt

Det begynner som uenighet og interessemotsetninger. Dette i seg selv trenger ikke være negativt. En viss grad av indre uenighet er en styrke for en menighet. Men uenighet kan utvikle seg til konflikt. Den personifiseres, dialogen opphører, det skapes fiendebilder og til slutt befinner man seg i en polarisering der veien tilbake til fellesskap nesten er umulig (Vårt Land 5. okt. 2011).

c. Jeg trenger ikke være opptatt av konflikt fordi det å elske kristne vil overvinne enhver uoverensstemmelse

Ordpr 27,5 Kærlighed, der irettesætter, er bedre end passiv kærlighed (LI)

Uenighet er normalt og konflikt er ubehagelig men spørsmålet er når er en konfrontasjon nødvendig?

En god start er å spørre: Hva kan vi bli enige om?

Søke ydmykt inn til Jesus og være åpen for hva Den Hellige Ånd peker på og be om mot til å handle på dette

Hvordan unngå å forbli i det handlingslammede rommet?
 

3. Vi reagerer ulikt på uenighet

Jesus reagerte ulikt på ulike situasjoner, alt etter hva de krevde

a. Bakgrunn & bagasje

JP Jørgensen: Det som har gjort noe med deg, som du ikke gjør noe med, kommer til å gjøre noe
med dine omgivelser

Du fikk meg til å gjøre dette... (grensen for hvor jeg slutter og du begynner cd med kristen
sjelesørger)

Det betyder at vi ikke har mulighet til å bestemme over andre hvordan de reagerer eller velger å
gjøre / ikke gjøre og omvendt kan vi heller gi andre skylden for våre valg og handlinger.

b. Personlighet, gaver & tjeneste

En introvert person vil være mer konflikt sky end ekstrovert, en evangelist, profet eller en martyr
er ikke like så opptatt av å si de rette ord som læren osv.

c. Livsfase & situasjon

En uenighet eller sterk reaksjon trenger ikke handle om meg
 

4. Ulike nivåer i en konflikt

a. Meg & Gud
Jakob kjempet med engelen hele natten, fikk slått sin hofte av ledd men fikk et nytt navn og den
velsignelsen han bad om.

b. Meg & meg
Hvem vinner om jeg kjempe mot meg selv? Føler jeg meg ikke godtatt og ikke kan elske meg selv,
hvordan kan jeg da elske og godta andre?

c. Meg & andre medmennesker
Opg: Hvordan reagerer jeg på en avgjørelse som jeg er uenig i?

Jes 43,18 Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe
nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken