PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
5. februar 2014
Den store dagen feiret hun på Brattrein med 30 familiemedlemmer til stede.

Hedvig Meyer ble opptatt som medlem av Notodden Misjonsmenighet  24. mai 1951. Hun har vært et aktivt medlem som gikk på møtene så lenge hun orket det, særlig var hun trofast med i Kvinnemisjonen. 

Nå bor hun på Notodden Omsorgsenter (NOS) hvor hun trives og føler seg godt ivaretatt.

På selve 100 årsdagen vanket det en god del oppmerksomhet. En flokk barnehagebarn kom på besøk, overrakte krone til jubilanten og sang bursdagssangen for henne. Hilsen fra kong Harald fikk hun også.

Andaktsgruppa fra Misjonskirken hadde sin faste andakt på NOS på dagen hennes, og hun var på plass slik hun pleier. Da ble det mer bursdagssang og overrekkelse av blomster fra menigheten. Og hun var med på de kjente og kjære sangene.

GRATULERER MED DEN STORE DAGEN!