PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Alle sammen-gudstjeneste er som navnet sier, en gudstjeneste der vi mer enn ellers legger vekt på at den skal være for alle: både små og store, unge, voksne og gamle.

Bildene her er fra Alle sammen-gudstjenesten 26. januar. Det var sang og musikk, konkurranse, "besøk" av kråka som snakka med pastoren om å ha utstyret i orden (her i forbindelse med å hogge ned trær) og en flott anskueliggjøring av Efeserbrevet kapittel 6 om å ta på Guds fulle rustning. Og at det virkelig var noe for alle sammen, kan vi se av bildene. Her fulgte både små og store tilhørere/tilskuere ivrig med. Tomas tok på seg rustningen og viste oss alt så fint, så dette blir noe vi vil huske.