PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
KVINNEFESTIVALEN 2014
Oslo Misjonskirke Betlehem 24. - 26. januar
"All you need is love". Mennesket har en rekke felles eksistensielle grunntema i livet. Blant dem er det dype behovet for å høre til og være elsket.

I samfunnet speiles vi på ulike måter. Vi blir vurdert ut fra våre prestasjoner, vårt utseende, vår sosiale posisjon og vår suksess, kanskje også vår fromhet og vårt mot. Midt i denne kampen har vi en stille stemme som hvisker at vår verdi som menneske handler om noe annet. Guds stemme. Skaperens blikk på livet. All you need is love.

På kvinnefestivalen 2014 har vi fokus på den sterke, den sarte, vanskelige, krevende, fantastiske og grunnleggende nødvendige kjærligheten. Vi forteller beretningen om Gud som tidenes frier - og skriver våre egne fortellinger inn i denne beretningen.

 

Disse medvirker med forkynnelse og undervisning på festivalen: Anne May Holme Abrahamsen, Anne-Lie Andersson, Marie Farstad, Solveig Johansen, HIldegunn Marie T. Schuff,  Kristin LIe og Anne Margrethe Mandt-Anfindsen. Tjodun Felland er forteller og Merete Benestad leder sang og musikk.

Lørdag kveld inviterer vi til en kveld med Kjærlighetshistorier. Da kommer en fantastisk folkets sanger og musiker - som synger seg inn i hjertedypet på både ung og gammel. Hvem det er? Hemmelig!

Les mer på http://www.misjonsforbundet.no

  Der finner du brosjyre, hele programmet og påmelding.