PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Menighetstur til Vegårtun leirsted.
Weekend 4. - 6. oktober 2013.
Første helga i oktober arrangerer Notodden Misjonsmenighet tur til det idylliske leirstedet vårt på Vegårshei. Leirstedet ligger vakkert til ved Vegårvannet.

Vi ønsker å dra på menighetsweekend for å sette av god tid til fellesskap, undervisning og lovsang. Vi skal hygge oss sammen, bli bedre kjent, og det blir ulike aktiviteter ute og inne. Det gjennomgående temaet for samlingene er "fellesskapet", og det vil bli forsøkt belyst fra ulike vinkler.

Felles avreise fra Misjonskirken i Telegata fredag kl. 17. På Vegårtun blir det kveldsmat  kl. 20.00, første samling kl.21.00.

Hjemreise søndag kl. 14.00.

Prisene burde være overkommelige. Pris for en voksen er 900 kr, barn under 4 år går gratis, barn 4-12 år halv pris (450 kr), og makspris for en familie er 2000 kr. Prisene dekker overnatting, all mat og sluttvask.

Betaling til Notodden Misjonsmenighet, konto nr. 2699.54.82788. Merk betalingingen med "Vegårtun".

Ta med dynetrekk, putevar og laken, toalettsaker og det du ellers trenger for en helg. Varme klær og godt fottøy kan være lurt med tanke på uteaktiviteter.

Vi avtaler kjøring på forhånd, slik at de som ikke har bil, får mulighet til å sitte på med noen.

Har du lyst til å være med, er du hjertelig velkommen selv om du ikke er medlem i menigheten.

 

Påmeldingsfristen er søndag 29. september. Du kan melde deg på til Carl-Magnus Nystad. Epost: carl-magnus.nystad@hit.no

eller tlf. 915 84 612.

Det ligger også påmeldingsskjema i Misjonskirken.