PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
sa Jesus. Men, hva var det han så? Teksten er hentet fra Matteus 9:35-38. Årstiden og navnet høst kommer av at naturens forråd skulle høstes for vinteren. Moden frukt, grønnsaker og korn måtte høstes inn.

Høsten er moden

Jesus så  forkommne og hjelpeløse mennesker. Andre ord som beskriver situasjonen er utmattet, utslitt og fortapt. Det Jesus så den gangen er det samme som vi ser idag. Utmattede folk og nasjoner og en verden i ubalanse. Ledere som er mer opptatt av sitt eget enn folkets beste. Og ser man på valgkampen i vårt eget land, kan man jo lure på hva vi holder på med? "Sauer uten gjeter", eller hva? Lederskap er viktig, men tll hva? Jesus ser en moden høst. I  Galaterbrevet (4) står når tiden ble moden; "i tidens fylde" kom Jesus. Den gode Hyrde kom. En ny tid ble født, Guds rike kom nær. Hva med dagens generasjoner? Er tiden kommet for en ny tid, en innhøstning av stort format?  Er ordene av Jesus aktuelle idag? Er høsten stor og arbeiderene få? Ser vi på antall kristne idag er tallet forholdsvis stort og et samlet budsjett  for kristennorge alene er et betydelig beløp. Det høstes nok inn i kirkesamfunnene idag og hvis det skulle komme et kronår av dimmensjoner er vi da klare? Jeg velger å tro at vi er det! I Molde arrangerte organisasjonen "Velsign Molde" et felleskristelig arrangement i byen. (Se k-s.no eller "Velsign Molde" på facebook) Velsignelse til modning og høst. Vi har noen gamle epletrær i hagen som denne høst gir oss epler. Ifjor var det ingen epler å høste, men da var det plommetrærne som våknet til liv. Det veksler i naturen og det gjelder vel i menighetshagen også. En tid for å så og en tid for å høste. En tid for hvile og en tid for modning.  La oss være en menighet av tolmodige såfolk og høstfolk som velsigner og vi vet at moden frukt gir rik velsignelse tilbake! Denne høsten setter vi fokus på barn og unge og håper at det skal lykkes for oss.  Velsignet høst til dere trofaste arbeidere og gjetere!