PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Året 2023.

Fra flere hold hører og leser vi at dette året blir et utfordrende år! Bl.a. lederen for det internasjonale pengefondet og vår egen statsminister. Følelsen av å starte med Alf Prøysens "blanke ark" ble liksom borte i dette årsskiftet. Grusomhetene i Ukraina, uro og opptøyer i Iran og andre steder. Høyere priser, renter og det meldes at flere har behov for hjelp. Men til tross for usikkerhet, er det noe som holder og verdier det er verdt å løfte frem!

Evangeliet er fortsatt gode nyheter og fundamentet som ble lagt på Golgata holder for tid og evighet. Vi har, som menighet og misjonsfolk, et oppdrag i verden. Et oppdrag som peker langt utover tid og rom. I Hebreerbrevet 13:8 står det følgende:  "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." I 1 Korinterbrev skriver Paulus: "Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus." Selv om livet er sårbart og skjørt, noe vi stadig blir minnet om, holder troen. Apostelen Johannes skriver:  "Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?" Gode nyheter! Sikkert fundament å bygge på! "Det enda som står igjennom alla tider, ar Kristi kors och blodets sakra grunn." 

Felles bønneuke arrangeres og vår Gen.sekr. Siri Iversen har utlyst en bønn og fastehelg 1ste helgen i februar. Det arrangeres ulike bønneaksjoner og konferanser over hele landet, ja over hele verden. Herre, hør vår bønn! Sakarja, fylt av Den hellige ånd, profeterer om sin sønn og det som skal skje "og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang: "og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,og lede våre føtter inn på fredens vei.» Lk. 1. 

Planer er lagt for året 2023, lokalt og nasjonalt og på misjonsfeltene. Misjonskirken Norge har fokus på "tro, sende, plante", dette tiåret,  der det bl.a. planlegges menighetsplantninger i fem byer. Dette fokuset gjelder også oss. Viktig å bli med på "tro, sende, plante", og implementere det lokalt. Det er fortsatt land å innta, mennesker å nå! 

Må vi stå sammen og gå sammen i denne tiden. Håper du vil prioritere menighetsfellesskapet og det Gud har for deg! Må vi sammen dykke ned i Guds dybder, ledet av Den Hellige Ånd! Bruk den dyrebare tiden som er betrodd deg vel!

La oss stå sammen I bønn om et godt og velsignet år! Vi ber for hverandre, for våre kjære og Kommunens borgere! Måtte det bli et år med gode nyheter! 

 

 

Året 2023.