PROGRAM
Nov27
Søndag 27. november, 2022
11:00 Allesammen-gudstjeneste.
Jan og Hilde Danielsen. Minikoret synger. Kirkekaffe.
 
Nov29
Tirsdag 29. november, 2022
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager fra kl. 11 - 13. Kontaktpersoner: Ann Solveig Simones, tlf. 916 95 150 og Jan A. Danielsen, tlf. 936 79408.
 
Des4
Søndag 4. desember, 2022
11:00 Gudstjeneste og Barnekirke
Peter Karlsen taler. Birgit Sivertsen er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa og Carl-Magnus Nystad. Kirkekaffe. Barnekirke.
 
Des5
Mandag 5. desember, 2022
19:00 Bønn og lovsang.
 
Des6
Tirsdag 6. desember, 2022
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager fra kl. 11 - 13. Kontaktpersoner: Ann Solveig Simones, tlf. 916 95 150 og Jan A. Danielsen, tlf. 936 79408.
20:00 Styremøte
Des11
Søndag 11. desember, 2022
17:00 Vi synger julen inn.
 
Storsøndag i Misjonskirken
Søndag 13. november 2022 kl. 11.00
får vi besøk av Truls Åkerlund (bildet). Åkerlund er førsteamanuensis ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Han har skrevet boka "Men vi var ikke hjemme" utgitt på Verbum forlag. På søndag blir samlingen todelt. Etter gudstjenesten spiser vi formiddagsmat sammen før andre del av storsøndagen fortsetter.

I boka "Men vi var ikke hjemme" inviterer Åkerlund oss til å kaste kritiske blikk på hva som driver oss og  hva vi drives mot. Gud vil oss noe i livene vi lever, men vi er ikke alltid hjemme når han kommer på besøk. Boka er en invitasjon til å ordinere det ordinære og regelmessige framfor å springe etter det ekstraordinære og hastige. (Verbum) Boktittelen blir også tema for andre del på søndag. Tema i gudstjenesten (første del av storsøndagen) er "Skinne som stjerner" . Velkommen til storsøndag!