PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Høsten!
Kom til kilden!

Det er høst!. Vi ser, kjenner og lukter at det er høst. Det som ble sådd og plantet i våres hentes inn før de blå gradene, snø og is, fester grepet. Det var isfront mellom jøder og samaritanere på Jesu tid, men Mesteren viser vei! Da som nå!

Disiplene hadde vært på handletur i Sykar, og måltidet var klar der ved Jakobskilden. Og mat var stikkordet for Jesu undervisning til disiplene. Mesteren hadde nettopp samtalt med en kvinne fra byen og dermed brutt bl.a. en kulturell barriere! Disiplene undret seg! Med utgangspunktet i brønnvannet, formidlet Jesus en annen kilde og drikke av. Kilden til evig liv! "For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv." Joh. 4, 14. Kvinnen fikk drikke og folket i byen! Det var høsttid i Sykar!  

"Jeg har mat å spise som dere ikke vet om" sa Jesus. De så på hverandre spørrende og tenkte menneskelig, men Jesus fortsatte. "Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk." Joh. 4, 31-34. Og til disiplene sier han videre: "Løft blikket og se!" Hva var det disiplene fikk se? Mange samaritanere kom til tro. De kom fra byen og ut til brønnen, til kilden! Derfor måtte Jesus dra gjennom Samaria.

I disse versene i Johannes kapittel fire, underviser Jesu om såtid og høsttid. Når høstetiden kommer blir også det til glede for den som sådde. Felles glede! 

Vi høre ofte om den store vekkelsen som skal komme, noe vi selvfølgelig håper på. Lenge siden vi hadde en nasjonal vekkelstid over Norge! I Oktober er det 90 år siden "mangsvekkelsen" brøt ut i Oslo. Frank mangs var en finsk/svensk evangelist! Betlehem Misjonsmenighet var episenteret for vekkelsen. Jeg spurte Bjørn Øyvind Fjeld om han trodde på en vekkelse lik tidligere vekkelser? Vekkelse trodde han på, men ikke som før! Vi får se?. Om Misjonskirken Notodden blir et episenter for vekkelse og fornyelse gjenstår å se! I disse tider med frykt og usikkerhet i verden, også Norge, er det i grunn litt merkelig at ikke flere, som engang var med i menighetsfellesskapet, søker seg tilbake? Kommer hjem!

I dette tiåret er  "Tro Sende Plante" sentralt. På nettesiden står det følgende: "Våre felles mål har overskriften «Tro Sende Plante». Sammen vil vi arbeide for å se flere mennesker komme til tro, styrke troen og dele troen på Jesus. Vi ønsker at Guds rike skal vokse, for Han som har gitt oss oppdraget kaller oss til å være hans vitner, i våre nabolag, på steder der få samles til gudstjenester – og til steder og land utenfor våre egne landegrenser." Søndag 30. oktober er Misjonskirkens dag. En dag en løfter frem våre felles verdier, arv, røtter og visjoner!

Det drives et rikt og godt menighets og misjonsarbeid I Norge og utfra Norge. Stor aktivitet på store og små steder. Det tros, bes, sendes, såes, plantes og høstes! 

Vi er med i Guds store frelsesplan i verden! Må vi trofast tjene vår Herre og Mester der vi er eller dit vi sendes!

"Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere,og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet.  Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden.  Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud." Fil. 1, 2-11.

God fargerik høst! Lev vel!

Bilde