PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Besøk av arabisk pastor fra Nasaret
onsdag 31. august 2022 kl. 19.00
Saleem Shalash er pastor i en baptistmenighet i Nasaret. Menigheten har vokst fra 7 til 110 medlemmer på 4,5 år.

Menigheten som bærer navnet "Home of JesusThe King Church" preges av innbyrdes varme og kjærlighet, som gir seg utslag i utadrettet tjeneste blant fattige familier, syke barn og eldre i Jesu hjemby. Mange finner Jeus som sin Frelser gjennom en aktiv besøkstjeneste ut fra menigheten. Saleem er en varm bror med en sterk forkynnelse. Han er en arabiske kristen som støtter Israel av hele sitt hjerte. 

Saleem er gift og har to barn.