PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Etter pinse!
"Når Den hellige ånd kommer over dere!"

Livet etter pinsedagen i Jerusalem endret disiplene og de som fulgte Jesus radikalt! De fikk den kraften som Jesus lovte og de så seg aldri tilbake. De begynte i Jerusalem og de nådde langt i sin virketid. Frimodig forkynte de evangeliet, helberdet syke og med frimodighet møtte de både øversteprest, rådsherrer og myndigheter!. De kunne ikke stoppes og å tie var uaktuelt. "Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt." Ap.gj. 4, 20. Etterhvert kom Paulus på banen, uredd og djerv. (Ap.gj. 9)

Fra øvresalen forflytter vi oss til Kornelius' hus i Cæserea. I Apostlenes gjerninger kapittel 10 leser vi: "Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet. De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da sa Peter: «Disse har fått Den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager." Ap.gj. 10, 44-48.

For 90 år siden, tidlig på året, under et juniormøte; ungdomsmøte i Betlehem Misjonsmenighet i Oslo skjedde noe lignende. Mens Ordet ble forkynt, falt Ånden over tenåringene. Tunger av ild kom til syne og satte seg på hvert enkelt av dem. De ble naturlig nok forvandlet og menigheten med. På høsten sendte Gud evangelisten Frank Mangs til Oslo og Betlehem og det ble vekkelsestilstander i hovedstaden og i landet. Etter 6 uker ble det avholdt nyfrelstmøte og ca. 600 kom. 

Verden har forandret seg, men Den hellige ånd er den samme. Vil en vekkelse i dag se annerledes ut? Hva vil skje i og utfra Misjonskirken om den hellige ånds kraft blir utgytt eller øst over oss. Ildtunger, tungetale og lyden av kraftig vind. Og som det står i kapittel 4, 31: "da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet."

Alle trenger vi en pinseopplevelse i ny og ne. I Apostlenes gjerninger ser vi at de stadig ble fylt av Den hellige ånd. Og ved håndspåleggelse og bønn ble mennesker døpt og fylt av Ånd, kraft og liv! Min bønn og lengsel er at vi sammen skal få, ved Guds nåde, oppleve det ekstraordinære. 

En kjenner ofte på mangelen på åndskraft i forkynnelsen og forbedertjeneste. Kraft til å forløse gaver og tjenester. Kraft til helbredelser, under, tegn og mirakler. Kraft til frelse og utfrielse. Nøden og lengselen er stor i og utenfor oss. Vi reiser på stevner og konferanser og det er fint, men hva med livet i eget hus, i egen by?  

Vi lever i en verden med mye støy, tusenvis av røster, ulike forstyrrelser og tidstyver. Lar vi tyvene slippe til og støy og forstyrrelser likeså. Det er vel ingen som liker å bli forstyrret! Er det på tide og rydde i eget hus, skru av støy og kaste tidstyven på dør? Hysj! Utenfor menighetsdøren i Laodikea møter vi Mesteren som roper og banker "Om noen hører min røst og åpner døren!"

Dersom apostlenes gjerninger er malen for et normalt menighetsliv i vårt velferdssamfunn, hvor i er vi? Hva vil det si og være en sunn og misjonal menighet i dag? De ble alle fylt, de talte med frimodighet, under og mirakler skjedde, hver dag ble mennesker frelst, motstand stoppet dem ikke og de kunne ikke la være!

"Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse." Ap.gj. 2,42-47. 

Til slutt vil jeg ønske deg og dine en velsignet sommertid! Måtte dere få oppleve en rik tid med familie, venner og Jesus! Øse av frelsens kilder der du er! Og til dere som skal på festivaler! Ta med mye "godt" hjem! Med bønn om at neste virkeår må bli et rikt år ledet av Den hellige ånd i apostlenes fotspor!

"Da ble de alle fylt av Den hellige ånd!"

Hva skjer i Misjonskirken?

 

Etter pinse!