PROGRAM
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Jun11
Tirsdag 11. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Bønn og lovsang
 
Jun16
Søndag 16. juni, 2024
11:00 Country-gudstjeneste i Heddal Låvekyrkje
Rune Edvardsen taler.
Jun19
Onsdag 19. juni, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Godt nytt år!Utsikt fra Høybøgata.
Fra et hyrdehjerte!

"Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!" Slik innleder Paulus sine brev til menighetene. For Paulus var det ingen frase, men en hjertego himmelhilsen. Paulus' omsorg for menigheten kommer klart frem i hans skrifter. 

Til menigheten i Filippi står det videre: "Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag,  fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. "Paulus' hjerte brant for menigheten, menneskers frelse og det jødiske folk. Fil.1.

I synagogen i Nasaret holder Jesus sin programtale, som er oppfyllelsen av Profeten Jesajas' ord:

 Herrens Ånd er over meg,
           for han har salvet meg
           til å forkynne et godt budskap for fattige.
           Han har sendt meg for å rope ut
           at fanger skal få frihet
           og blinde få synet igjen,
           for å sette undertrykte fri
          
      og rope ut et nådens år fra Herren.  Luk. 4.

Vi legger våre planer for året, merkedager, arbeidsdager og feriedager. Misjonskirken Norge skal på generalforsamlingen til våren innsette  ny generalsekretær og vedta strategiplan for årene fram til 2030. Når vi skriver disse årstallene så har de, for meg, noe apokalyptisk over seg. Bare Herren kjenner året, dagen og tiden, men i hans Ord er det profetiske klart og tydelig. Jesus kommer snart! 

Min bønn og mitt håp er at vi sammen skal få se Herrens herlighet i familie og menighet. Bortkomne sønner og døtre vender hjem, under og tegn og relasjoner som styrkes og leges. En menighet i fonyelse og vekst. Et nådens fellesskap som kan utgjøre en forskjell i by og land.

Med bønn om et fredfullt og godt år for deg og dine!

 

 

 

 

 

 

Godt nytt år!Ulefoss sluser.