PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Velsignet julehøytid!
Hun svøpte ham og la ham i en krybbe......

"Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg" står det i vers 3 i sangen "En krybbe var vuggen." Fra matfatet til husdyrene til romernes torturredskap. Ikke mye glitter, stas og juleidyll i fødestuen i Betlehem. Men Himmelen sørget både for lys, korsang og gledelige nyheter. Gud lyste opp betlehemsmarkene der hyrdene oppholdt seg og langt borte så noen vismenn et tegn på himmelen. En Hyrde ble født og Gud ble menneske i Betlehem.

Krybben som dyrene fikk servert mat i, ble Jesu første seng. Ca. 33 år senere er Jesus og disiplene samlet til et tradisjonelt påskemåltid, der Jesus innstifter  nattverden. Et måltid der Jesus taler om sin kropp og sitt blod som gis for menneskeheten. Kroppen gitt for oss og blodet utøst for oss! Jesus sier: "Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» Og kraftigere blir det når Jesus sier videre i Johannes kapittel 6: "Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Johannes skriver: "I ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Joh. 1,4.

Fra krybben i Betlehem; brødhuset, gikk veien til korset. Og "Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede og la den i en ny grav." Matt. 27,59. Men etter tre dager så de ikke annet enn linklærne...

 

Barnet i krybba.

"Barnet i krybba var kongen som kom og som kjem.

Verda har sett mange herskarar komme og gå.

Alle måtte dei døy og overgje makta til andre.

Ennå vil nokon komme og nokon gå.

Berre ein er komen som døyde og stod opp,

og som sa: "sjå eg kjem att."

Han kallar seg kongars konge,

er herskar over himmel og jord.

Verda ler av den kommande herskar,

og nektar han makta og ære,

men ein dag skal hvart kne seg bøye

og alle  tuner sanne

Han er Herre til Gud Faders ære."

                                                           Reinert O. Innvær.

 

Velsignet julehøytid!