PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Vi søker barne-, ungdoms og familiearbeider
Vi søker deg som vil bli med i Misjonskirken Notoddens barne-, ungdoms- og familiearbeid. Du vil arbeide med å formidle Jesus til barn, ungdom og voksne i menigheten sammen med pastor og frivillige.

Egenskaper og kvalifikasjoner
Du har et sterkt engasjement for å lede barn til tro på Jesus og etterfølgelse av Ham. Du leder og arbeider godt alene og i team. Du evner å engasjere og inspirere frivillige i menigheten.

Det er ønskelig med relevant utdannelse innen teologi, pedagogikk eller som barnearbeider, men ikke nødvendig. Tidligere erfaring fra lignende arbeid, enten som ansatt eller frivillig teller positivt. Personlige talenter og egnethet vektlagges.

Den som ansettes må arbeide i samsvar med menighetens visjon og verdigrunnlag. Bibelen er menighetens rettesnor for tro, liv og lære. Alle som arbeider med barn og ungdom, må fremlegge politiattest.


Vi tilbyr
20 % fast stilling som barne- ungdoms- og familiearbeider. Du får jobbe med mange energiske og kreative barn som gjerne bidrar og gir av seg selv. Du blir en del av en engasjert og positiv menighet.

Lønn, pensjon og forsikringsavtaler etter Misjonskirken Norges regulativer. Helgearbeid og noe administrative oppgaver må påregnes. Oppstart i mars 2022 eller etter avtale.

Andre opplysninger
Har du spørsmål angående stillingen ta kontakt med Carl-Magnus Nystad (styreleder) på 915 84 612.

Søknader sendes til nystad@usn.no

 

Notodden Misjonskirke er en lokal kirke i Notodden kommune. Vi feirer gudstjeneste hver søndag i misjonskirkens lokaler i Notodden sentrum. Vi har Barnekirke under hver gudstjenestene. Vi er også med i et felleskirkelig arbeid Youth Unite. Her treffes ungdom hver onsdagskveld.

Vi ønsker å være et relevant, raust fellesskap som er rotfestet i Gud og relasjonsorientert i byen vår. Vårt mål er å være en flergenerasjonsmenighet som har relasjoner på tvers av generasjonene og med fokus på Jesus – hele livet.
 

Vår visjon er: Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i et åpent og levende menighetsfelleskap