PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
ADVENT
"1. Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land, og er all verdens Frelser sann. 3. Han roper ut et nådens år. Vår nød ved Ham en ende får. Derfor av lengselsfulles tall en gledesang Ham møte skal. "

2. Rettferdig kommer Han her ned og og bringer salighet og fred. Saktmodig fremmer Han sin akt og herske vil med miskunnsmakt.

4. Å, vel det land, det hus, den gård hvor denne mann for styret står! Å vel det hjerte, sjel og sinn hvor denne  konge drager inn.

6. Gjør døren høy, riv stengsel ned. I hjertet rom for Ham bered, så kommer ærens konge sterk og fremmer i deg alt Guds verk.

7. Mitt hjertes dør jeg åpner deg, o Jesus, kom hit inn til meg! Og ved din nåde la det skje at jeg din vennlighet må se."