PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Adventus Domini
Herrens komme.
Adventus Domini

Selv om advent blir sett på som en vente og forberedelstid, betyr advent egentlig "komme, ankomst". Det er ingen hvem som helst som kom og som kommer. Vi tror at Jesus kommer igjen, men vi vet ikke når det skjer. Men når tiden igjen blir moden, vil klarsignalet lyde utfra tronen i Himmelen. Da skal de frelste "rykkes opp i skyer, for å møte Herren." 1. Tess. 4, 17. Høyt har vi fløyet, til et annet land. Gjennom skyene, lette skyer og tunge skyer, til der himmlen er klar og fargerik. Hvor sol, måne og stjerner skinner. Se for deg en skare av mennesker samlet, og du blant dem, høyt over skyene og himmellegemenes baner, og inn i det Himmelske. Vandring og ventetid er over, troens mål er nådd! 1. Pet. 1,9.

"Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser.  Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt." Fil. 3, 20-21.

"For i håpet er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Rom. 8, 24-25.

"Kristendom uten profetisk perspektiv er blind - iallfall på det ene øyet. Men vi trenger gangsyn på begge, dersom vi skal redde oss selv og andre i stormens tidsalder. Kristen tro og engasjement skal ha øye for riket på jorden, men samtidig ha syn for riket som kommer. Det siste skal styre det første." Edvind Tinnesand.

"Når Kristus lar evighetsplanet rykke frem rykke frem blir alle ting nye. Helhet og nærhet rår grunnen der. Nærhet til Gud, -  og til alt Han skapte. Johannes kjente seg berørt av dette nye som skal komme. Sjel og ånd ble båret av tidløshetens bølge, - i takk til Gud og Lammet. Så fødes bønnen: Kom, Herre Jesus, kom snart!" Edvin Tinnesand.

"Og Ånden og bruden sier: kom!" Åp. 22, 17.

Han vi venter på sier " Ja, Jeg kommer snart." Åp. 22, 20.

Velsignet advent!

Adventus Domini