PROGRAM
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Jun11
Tirsdag 11. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Bønn og lovsang
 
Jun16
Søndag 16. juni, 2024
11:00 Country-gudstjeneste i Heddal Låvekyrkje
Rune Edvardsen taler.
Jun19
Onsdag 19. juni, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Bak plogen?
Hellige Ånd - kom!
Bak plogen?

Tirsdag den 5. april 1796, gikk en mann bak hest og plog på et jorde i Rolvsøy i Tune i Østfold. Et godt håndfast grep om plogen måtte til for at plogfurene skulle formes og jorden vendes. Uvitende om hva denne vårdagen skulle bringe av forandringer i plogføreren, Hans Nielsen Hauges liv og i Norge. Fra den dagen skulle han pløye langt mer en et lite jordstykke hjemme på gården Hauge. Hauge forlot plogen hjemme på gården, men han ble selv en "plog" som pløyde på dypet i den norske folkesjelen. En Åndens plog gjennom landet.

Et guddommelig øye våket over bondesønnen der han ploget syngende frem. Og Guds Ånd svevde over jordet. I Jesaja 9,8 står det følgende: "Et ord har Herren sendt mot Jakob, det har slått ned i Israel." Et ord slo ned på norsk jord den aprildagen, et ord som forandret landet.Det sies at da denne "bomben" fra Himmelen falt  ble dyr og fugler skremt opp.  Det slo ned i Hauges som et lynnedslag, og når han kom hjem den dagen, sies det, var han ikke til å kjenne igjen. Det ble familievekkelse på Hauge gård, men det skulle bli langt mer enn det. En frisk og mektig vekkelssvind blåste over landet de kommende år. En tid vi fortsatt ser fruktene av. Mannen bak plogen satte dype spor i nasjonen. Måtte det skje igjen at Norge "pløyes" på kryss og tvers. 

Det er vår i Norge og våronna er godt igang. Det pløyes, harves, rulles, såes og vannes. Jordsmonnet får gjennomgå for å klargjøres til grotid og høsttid. I lignelsen om såmannen taler Jesus om den gode jord. Såkornene som falt i den gode jord ble til rik frukt. Jord som sikkert ble behandlet og klargjort for såkornet. I salme 129, 3 står det: "På ryggen min har plogmenn pløyd og trukket lange furer." Det kostet Mesteren! Er vi villig til å betale prisen?  Det var ingen festreise for Hauge, forfulgt av både lensmann og prest. Men Hauge så seg ikke tilbake, han fulgte kallet og fullførte løpet. 

Det er 225 år siden haugevekkelsen startet, men vi har også hatt andre spesielle himmelbesøk over landet. Lammersvekkelsen, mangsvekkelsen og pinsevekkelsen. Det har vært lokale oppvåkninger og i dag er det fokus på menighetsplantinger. I vårt land er det mange blomstrende menigheter og stor kirkelig aktivitet. Om det kommer en ny landsvekkelse, vil tiden vise? 

Igjen skal vi feire pinse og Åndens komme! "Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne." Ap.gj. 2, 1-4. Videre i Apostlenes Gjerninger leser vi at de stadig ble fylt av den hellige ånd, eller at Den hellige ånd kom over dem.

Hva med oss i dag? Er det lenge siden Ånden har kommet over oss? Er det lenge siden Ånden har "pløyd" menigheten?  Trenger vi en dyptpløyende våronna? Lengter du etter en Åndens dåp? Våger vi sammen dette bønneropet, Hellige Ånd - kom? 

Valget er enkelt, vi må! Jesus sier: "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Og i sin avskjedstale sier han bl.a.: "Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere." Joh. 16, 13-14.

Anbefalt pinselektyre: Johannes 14, 12 - 16, 33. 

Om vi igjen skulle oppleve en lokal, nasjonal eller global genuin vekkelse? Er vi klare?

Avisen Dagen 15. mai: "Hvem svarer på unges lengsel etter Gud?

"De unge trenger at kristenfolket våger seg inn på arenaene der de samles. For de trenger trygge voksne, og de trenger Jesus mer enn noe annet.

De unge trenger at kristenfolket våger seg inn på arenaene der de samles. For de trenger trygge voksne, og de trenger Jesus mer enn noe annet."

Jeg tror at ungdommen ikke er alene om lengselen etter Gud.

Derfor venner, Hellige Ånd - kom!

Hvem bak plogen?

 

 

Bilde

 

Jesus, din søte forening å smake
Lenges og trenges mitt hjerte og sinn;
Riv meg fra alt det meg holder tilbake,
Dra meg i deg, min begynnelse, inn!
Vis meg med klarhet min avmakt og møye,
Vis meg fordervelsens avgrunn i meg,
At seg naturen til døden kan bøye,
Ånden alene må leve for deg.

Styrk meg rett kraftig i sjelen her inne,
At jeg kan kjenne hva Ånden formår,
Styr du min tunge og tankene mine,
Led meg og lokk meg så svak som jeg går!
Meg og hva mitt er, jeg gjerne må miste
Når du alene i sjelen må bo,
Og seg omsider på døren må liste
Alt som forstyrrer i hjertet min ro.