Program
Jun20
Søndag 20. juni, 2021
11:00 Gudstjeneste og opplegg for barna.
Kort, enkel samling. Pastor Jan A. Danielsen taler. Barna møter i underetasjen.
 
Jun22
Tirsdag 22. juni, 2021
11:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150
 
Jun23
Onsdag 23. juni, 2021
17:00 St. Hans-aften feires hos Carl-Magnus Nystad m/fam., Høybøåsen 17.
Ta med mat og drikke (gjerne grillmat), bord og stoler! Velkommen! Værforbehold.
 
Jun27
Søndag 27. juni, 2021
11:00 Sommersamling.
 
Jun29
Tirsdag 29. juni, 2021
11:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150
 
Jul4
Søndag 4. juli, 2021
11:00 Sommersamling.
Jul11
Søndag 11. juli, 2021
11:00 Sommersamling.
 
Å salige stund uten like
"Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu. Han vandrer i seierens rike, min sjel hvorfor sørger da du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i haven og aldri så skjønn jeg ham så. Jeg levende så ham i haven og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tenk,  jeg skal hans hilsen frembære, å, kunne jeg synge det ut! Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud, mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud.

 

Å salige stund uten like, Han lever, Han lever ennu! Han vandre i seieirens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde og dvelte ved gravnatten kun. Så fikk du den levende møte, å salige, salige stund! Så fikk du den levende møte, å salige, salige stund!

T. J. Halmrast 1890