PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Velsignet påskehøytid ønskes dere alle!
Dessverre kan vi ikke komme sammen i menigheten for å feire påske i år. Men vi kan likevel følge Jesu lidelseshistorie ved å lese den i Bibelen og fryde oss over at han døde på korset for vår skyld. Les/syng gjerne sangen "Naglet til et kors på jorden."

1. Naglet til et kors på jorden henger under vredens torden himlens Herre og Guds Sønn. Selv den eviggode Fader ham i kvalene forlater, hører taus hans angest bønn.

2. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte om endog en synder led! Men her led den evig høye - smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, Se her lider hellighet!

3. For all verdens syndebrøde ville verdens Frelser bløde, tåle spott og sår og bånd. Og til sist all livets kilde senket hodet mens han stille segnet og oppgav sin ånd.

4. Gode Frelser kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle , å, så send den til meg ned! Tenn meg så jeg må, jeg arme, full av Ånd og hellig varme kjenne all din kjærlighet.

5. Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar! Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har!

6. Ja, forsoner, la meg være ofret deg til takk og ære, helliget ditt velbehag. Sonet ved den død du døde, skal jeg deg frimodig møte på den siste store dag!

T. B. G. Sporon 1777