PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Velsignet påskehøytid ønskes dere alle!
Dessverre kan vi ikke komme sammen i menigheten for å feire påske i år. Men vi kan likevel følge Jesu lidelseshistorie ved å lese den i Bibelen og fryde oss over at han døde på korset for vår skyld. Les/syng gjerne sangen "Naglet til et kors på jorden."

1. Naglet til et kors på jorden henger under vredens torden himlens Herre og Guds Sønn. Selv den eviggode Fader ham i kvalene forlater, hører taus hans angest bønn.

2. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte om endog en synder led! Men her led den evig høye - smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, Se her lider hellighet!

3. For all verdens syndebrøde ville verdens Frelser bløde, tåle spott og sår og bånd. Og til sist all livets kilde senket hodet mens han stille segnet og oppgav sin ånd.

4. Gode Frelser kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle , å, så send den til meg ned! Tenn meg så jeg må, jeg arme, full av Ånd og hellig varme kjenne all din kjærlighet.

5. Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar! Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har!

6. Ja, forsoner, la meg være ofret deg til takk og ære, helliget ditt velbehag. Sonet ved den død du døde, skal jeg deg frimodig møte på den siste store dag!

T. B. G. Sporon 1777