PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Årsmøtet er utsatt til 20. april. Vi gjennomfører da årsmøtet i Misjonskirken og holder oss innenfor smittevernstiltakene. Det vil si at vi holder minst to meter avstand og har tilviste plasser. I tillegg har vi bare lov til å være inntil 20 deltakere. (Om det skulle dukke opp flere tilrettelegger vi for overføring på zoom.) Årsrapporten ligger lenger ned i saken.

Årsberetning for Misjonskirken Notodden 2020

 

Menighetens motto: Guds barns enhet og menneskers frelse.

Visjon: Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i et åpent og levende menighetsfellesskap.

Styret for menigheten etter årsmøtet 25. februar har vært:

Leder:                   Carl-Magnus Nystad

Styremedlem:        Arvid Juvang

Styremedlem:        Hilde Danielsen

Styremedlem:        Ragnfrid O. Røise

Styremedlem:        Thomas Nilsen Lunde

Styremedlem:        Peter Karlsen

Styremedlem:        Inger Marie Heldal

Ansatt i Misjonskirken Notodden

Jan Andreas Danielsen, pastor i 70% stilling.

Regnskapsfører/kasserer:

Eivind Heldal

Revisor:

Frank Isaksen

Ansvarlig for nettsida:

Inger Marie Heldal

Styremøter 2020:

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2020. To av dem har vært zoom-møter.

Programkomitèen:

Kjersti Nielsen Underdal og Anne Gerd Juvang. (Konsulenter: Jan A. Danielsen og Carl-Magnus Nystad)

Medlemsmøter:

Det har vært to medlemsmøter (26.5 og 27.10)  i tillegg til årsmøtet 25.2.

Bønnetjenesten i Misjonskirken Notodden

Det er bønnemøter hver tirsdag fra kl. 11-13.  Jan A. Danielsen og Ann Solveig Simones er bønneledere.

Misjonsprosjekter:

  • Vegårtun
  • Misjonskirken Norge
  • Misjonskirken Ung
  • Felles ungdomsarbeid på Krona
  • Youth Unite
  • Søndagsskole

Medlemsskap

Misjonskirken Notodden:                           Per 01.01.2020:                       73

                                                                  Utmeldinger:                           -2

                                                                  Døde:                                     -1

                                                                  Innmeldinger:                         +1

                                                                  Per 31.12.2020:                       71

Trossamfunnet

Misjonskirken Notodden                            Per 01.01.2020                        90

                                                                  Utmeldinger:                           -2

                                                                  Døde:                                     -1

                                                                  Innmeldinger:                         +1

                                                                  Per 31.12.2020                        88

Besøkstall ved gudstjenestene:

2009:      43

 

2011:       44

 

2013:     38

 

2015:      42

 

2017:       39

 

2019:    38

 

2010:      47

 

2012:        40

 

2014:     41

 

2016:      40

 

2018:       33

 

2020:    31 

 

Talere i 2020:

I tillegg til pastor Jan A. Danielsen har følgende personer talt i gudstjenestene:

Terje Nyvoll, Arvid Juvang, Peter Karlsen, Benjamin Karlsen, Knut Sivertsen, Carl-Magnus Nystad, Hilde Danielsen og Gordon Tobiassen.

Møteledere:

Jan Danielsen, Carl-Magnus Nystad, Hilde Danielsen, Inger Marie Heldal, Arvid Juvang, Kjersti Nielsen Underdal, Birgit Sivertsen, Anna Nystad, Ann Solveig Simones, Benjamin Karlsen, Thomas Lunde og Peter Karlsen.

Sang og musikk:

Anne Gerd Juvang, Lovsangsgruppa (Carl-Magnus Nystad, Marit Kaafjeld, Jan Danielsen og Sindija Valdemane), Minikoret med sin leder Davids Valdemanis og trioen Randi Brattetveit, Kjersti Underdal og Anne Gerd Juvang. Ernst Spjøtvold, Ragnfrid Røise og Inger Marie Heldal.

Barnearbeid:

Søndagsskolen «Sprell levende» har hatt samlinger når det har vært mulig i Korona-tiden. Medarbeidere i søndagsskolen har vært Hilde Danielsen, Benjamin Karlsen, Sindija Valdemane, Sonja Chalaby, Kjersti Underdal, Victoria og Peter Karlsen. I tillegg har det vært Alle-sammen møter en gang i måneden når det har vært mulig (korona).

Annonsering:

Vi averterer ikke lenger menighetens møter og aktiviteter i Telen bortsett fra når det er spesielle ting som skjer..  Men i tillegg til nettsida vår har vi nå opprettet en SMS-tjeneste til medlemmer og møtebesøkende på Cornerstone. Den startet i oktober og brukes hver uke til orientering om hva som skjer i menigheten. I tillegg kan den brukes til oppmuntrings-meldinger til medlemmene spesielt nå i Korona-tiden. Det samme gjelder Facebook-siden til Misjonskirken Notodden.

Sammendrag.

Året 2020

har vært et annerledes år. Starten på året var ganske normal. I MK startet det med juletrefest 5. januar. Deretter var det en felles bønneuke 13.-18. januar og gudstjenester med søndagsskole i januar og februar. Så kom Korona-nedstengninen og med den ingen gudstjenester fra 15. mars 9 søndager framover. Jan Danielsen tok initiativ til en økumenisk døgnkontinuerlig bønnelenke da Koronaen gjorde at det meste stengte ned. Den fortsatte fram til sommeren. Fra 24. mai til begynnelsen av november var det mer eller mindre ordinære gudstjenester/sommersamlinger, men 15, og 22. november stengte vi ned igjen. Resten av året har det vært gudstjenester. Vi arrangerte også «Vi synger julen inn» 6.12, men uten den planlagte Minimessa. Fellesskapskveldene og andaktene på Teletunet Omsorgsenter har også blitt sterkt redusert. Vi rakk to andakter i 2020 før sykehjemmet ikke lenger tok imot besøk.

Skjærtorsdag (9. april) ble det holdt en nattverdfeiring med Jan Danielsen og Carl-Magnus Nystad på Facebook og YouTube i Elim Heddals lokaler og med deres utstyr.

Det ble også lagt ut tre samtaleprogram med Carl-Magnus Nystad, Arvid Juvang, Peter Karlsen og Jan Danielsen. Carl-Magnus Nystad og Sindija Valdemane spilte inn lovsanger som ble lagt ut på YouTube med link fra nettsida vår. I tillegg la også Peter Karlsen ut et innlegg med intervju med kona si Victoria på Misjonskirkens interne Facebook-gruppe.

Menighetsturen til Vegårtun i 1. mai-helga måtte avlyses.

Patrick Karlsens konfirmasjon ble utsatt 18. april og flyttet til 29. august. Både gudstjenesten og festen ble arrangert i Misjonskirken.

St. Hans ble feiret på Dårstul. 

17.-20. september hadde vi besøk av Gordon Tobiassen fra Ordet og Israel. Besøket var i samarbeid med Pinsekirken Betania, Heddal Misjonskirke og Elim Heddal. Torsdag og søndag var møtene i Betania, fredag og lørdag (seminar) i Misjonskirken. Pga. Korona-restriksjonene var det påmelding til samlingene og ikke så mye folk som vi kunne ønske, men det var meget interessante møter.

I julen var det to fellesarrangement med Misjonskirken Notodden og Heddal Misjonskirke, julaften i Heddal Misjonskirke og 2. juledag i Misjonskirken Notodden.

 

Notodden, 2. februar 2021

Styret i Misjonskirken Notodden

Årsmøte 20. april og styrevalg