Program
Jan26
Tirsdag 26. januar, 2021
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager fra kl. 11-13. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150.
 
Jan31
Søndag 31. januar, 2021
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende" er avlyst.
 
Feb1
Mandag 1. februar, 2021
19:00 Bønn for Notodden i Misjonskirken
Felles Bønn for Notodden.
 
Feb2
Tirsdag 2. februar, 2021
19:00 Styremøte
 
Feb7
Søndag 7. februar, 2021
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Ann Solveig Simones er møteleder. Minikoret synger. Anne Gerd Juvang spiller piano. Nattverd. Søndagsskole.
 
Feb14
Søndag 14. februar, 2021
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Arvid Juvang taler. Birgit Sivertsen er møteleder. Sang og musikk v/Randi Brattetveit, Kjersti Underdal og Anne Gerd Juvang. Søndagsskole.
Feb16
Tirsdag 16. februar, 2021
17:00 Fellesskapskveld
 
Årsmøte planlegges 23. februar i Misjonskirken om retningslinjene angående smittevern tillater det.

Kjære menighet.

Nå er tiden inne for å forberede årsmøtet 2021 og styrevalg. Om du ønsker å foreslå kandidater til styrevervene kan du gjøre dette ved å gi beskjed til Carl-Magnus Nystad på telefon (915 84 612) innen 1. februar. Du behøver ikke spørre de eller den du foreslår, dette tar styret seg av.

Styret består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, der det ene varamedlemmet møter fast i styremøtene. Peter Karlsen, Inger Marie Olsen Heldal og Ragnfrid Olsen Røise har et år igjen av styrevervene sine. De andre som har sittet i styret i år går ut, men noen er villige til å stille til gjenvalg.

Vi ber dere tenke godt på hvem dere ønsker skal være Misjonskirkens ledere i 2021. Om du skulle bli forspurt om en slik oppgave, ønsker vi at du tar det opp til nøye vurdering og legger det fram for Herren i bønn.

Da vil vi ønske dere lykke til med årsmøte og styrevalg og vi ber om Guds ledelse i 2020.

 

Styret i Misjonskirken Notodden

Årsmøte 23. februar og styrevalg