PROGRAM
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Jun11
Tirsdag 11. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Bønn og lovsang
 
Jun16
Søndag 16. juni, 2024
11:00 Country-gudstjeneste i Heddal Låvekyrkje
Rune Edvardsen taler.
Jun19
Onsdag 19. juni, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Den store gleden!
"Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede!"

Julen 2020.

«Frykt ikke!» var engelens ord til hyrdene ute på Betlehemsmarkene. Noe slikt hadde de ikke sett før og hørt før. Det må ha vært overveldende. Først en engel, men plutselig var denne ene omgitt av et himmelsk kor. Englebesøk og englesang er vel opplevelser vi drømmer om. Et vitnesbyrd om englebesøk ville vært stort også i dag.

Langt borte fra Betlehem oppdaget noen vismenn et tegn på himmelen. Så sikre var de på himmeltegnet, at de satte kursen mot Davids by. «Hvor er jødenes konge som nå er født» spurte de, ja sikre var de. Men de var på feil sted. Ingen kongefødsel i Jerusalem, men i en liten by ca. 10 km. sørover. Der var sant, det var ingen bomtur for følget fra Østen.

Året som nå ebber ut har vært et annerledes år. En usynlig fiende har lammet en hel verden og skapt frykt og angst. Noe som også vil følge oss inn i 2021. Men i denne adventstid lyser håpet, da vaksineringen har startet og redningen er her. En julegave hele verden har ventet på. Men verdens utfordringer er langt mer enn covid 19, noe vi ser og hører daglig.

Om han som ble født i Betlehem ble det skrevet om flere hundre år før: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Ham har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.»

Engelen fortsetter:» Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:» I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» Luk. 2, 10-11. Paulus skriver: "Mine søsken: Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge." Filipperbr. 3, 1.  "Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær." Filipperbr. 4, 4-5.

En større gave til verden finnes ikke. Til Josef sa Herrens engel: «Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Engelen sikter til det som skjedde på korset. Guds globale «vaksinering» -og frelsesprogram. Paulus skriver i Efeserbrevet Kap. 1,7: «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde.»

Evangeliet betyr de gode nyheter, og gode nyheter er gledesnyheter. Lys, glede og håp i en tid som denne. Vårt håp og vår redning er i Messias, Herren! Frykt ikke!

Den store gleden!

Hyrdene og vismennene fikk se Ham, og mange med dem. En dag skal vi se Ham, Kongenes Konge, Messias, Herren! Din og min Frelser. Omgitt av en himmelsk hærskare.

 

Ønsker deg og dine en julehøytid med velsignelse, fred og glede😊

 

 

Deres i Kristus!

Jan ad.

    Bilder fra betlehemsmarkene.                     Bilde                               Bilde