PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Fuglane veit!
Trekkfuglene samler seg!

Hver høst skjer det, flokker av fugler samler seg. De som er sikre vårtegn minner oss også om at høst og vinter står for døren. Tempreturen synker og dagslyset viker for mørketid og "kortere dager." De samler seg på ledningsnettet og trær og mon tro hva de "snakker" om. Snart letter de og setter kursen sørover til varmere strøk. Langt skal disse flokkene , til Afrika og Asia. Se for deg en 7 grams løvsanger i 5000 meters høyde over Alpene i minusgrader. Foretar en mellomlanding i middelhavsområdet for så å forsere Sahara på vei til bestemmelsesstedet. Fuglen ble født i Norge, men vet hvor den skal. En egen innebygd GPS. I Huladalen i Israel er det mange flokker som mellomlander på vei til Afrika. Fuglene samler seg til avreise, når signalet gis letter flokken og setter kursen. Vi har vel alle sett fugler bl.a. i V-formasjon passere over oss.

Fuglene samler seg, ja fuglane veit. De kjenner tiden! Hva med kristenfolket, kjenner vi tiden. Når Jesus stod offenlig fram forkynte han. ""Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet." Markus 1, 15. (BIbelen Guds Ord). 

"Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han sa til dem: *«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’, og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde." Matteus 16, 1-3.I sin endetidstale er Jesus tydelig: "Våk og be!" 

Vi er også vitne til at Abrahams, Isaks og Jakobs Gud samler sitt utvalget eiendomsfolk i israel. "Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud." Amos 9,15.

Hva med lokalmenigheten Misjonskirken Notodden? Skulle tiden vi nå opplever og den globale situasjon føre oss tettere sammen i menighetsfellesskapet. Er det høyaktuelle profetiske tider? Tegn i tiden som vi med Åndens hjelp kan tyde? Gjør dagene vi nå opplever noe med oss, eller lever vi i den norske velferdsboblen? Er det noe i gjære? I 2. Petersbrev 3, 4 står det: "Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» Men, er alt som det har vært?

Et sitat av J.R.R. Tolkien, forfatteren av Ringenes Herre: "Verden er en annen. Jeg merker det i vannet. Jeg kjenner det i jorden. Jeg lukter det i luften."

Noen menigheter opplever økt tilslutning i disse tider, mens andre er på stedet hvil eller tilbakekgang. Er det på tide, som fuglene, å samle oss som Jesus etterfølgere. Vi vet ikke når signalet lyder og Jesus henter sin menighet, men en dag løfter vi "vingene" som en fugleflokk. Sven Øverland skriver i boken Dagslys :"Som flyttfuglene stiger opp i sin større sammenheng, stiger vi inn i den store virkeligheten når vi finner vår Kristusbestemmelse." 

I boken "sandens sønner" skriver Peter Halldorf om Fader Yostos: "Ofte hendte det det at Fader Yostos spurte mennesker han møtte: Hva er klokken?" De så på armbåndsuret og ga ham tiden, men han gjentok spørsmålet: "Hva er klokken?" På et eller annet tidspunkt gikk det opp for den som møtte han at Fader Yostos ikke spurte etter klokkeslettet. Men visste den som ble spurt hva klokken var i hans eget liv, at tiden var inne til å forberede seg på Kristi gjenkomst."

Romerbr. 8, 19: "Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet." 

"Da pinsedagen kom var de alle samlet" leser vi i Apostlenes gjerning 2, 1. og i vers 42 leser vi: "Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene."

"For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.Trøst da hverandre med disse ord!" 1. Tessalonikerbrev 4, 16-18.

En samlet flokk som går dagene og og Kristi dag i møte!! 

Fuglane veit!

Bilde

  "Himmelen forkynner Guds herlighet,
        hvelvingen forteller om hans henders verk.
   Den ene dag bærer bud til den andre,
        en natt gir sin kunnskap til den neste.
  
 Det er ikke tale, det lyder ingen ord
        og ingen røst som kan høres.
   Men budskapet går over hele jorden,
        vitnesbyrdet når til verdens ende." Salme 19, 2-5.