Program
Aug16
Søndag 16. august, 2020
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Thomas Lunde er møteleder. Lovsangsgruppa synger og spiller. Nattverd. Søndagsskole.
 
Aug23
Søndag 23. august, 2020
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Kjersti Underdal er møteleder. Minikoret synger. Søndagsskole.
 
Aug25
Tirsdag 25. august, 2020
17:00 Fellesskapskveld
 
Aug29
Lørdag 29. august, 2020
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Merk dagen: LØRDAG!
Pastor Jan A. Danielsen taler. Minikoret synger.
 
Aug30
Søndag 30. august, 2020
00:00 Ikke møte i Misjonskirken pga konfirmasjonsgudstjeneste i går.
 
Sep1
Tirsdag 1. september, 2020
19:00 Styremøte
Okt6
Tirsdag 6. oktober, 2020
19:00 Styremøte
 
Hjemme i sommer!
Hjemme i sommer!

Kjære venner!

Sommeren 2020 er i gang. En sommer som går inn i historien, som den store norgesferien. Vi får smake på begrensninger, restriksjoner og smittevern m.m. Hele 2020 vil bli historien om annerledesåret eller annerledestiden som sannsynligvis vil strekke seg utover dette året. Et lærerikt år om sårbarhet og at ingen ting er en selvfølge. 

Etter pausen i mars og april var det godt å samles igjen i mai. Vi fikk kjenne på savn og lengselen etter å komme sammen og viktigheten av fellesskapet. Vi har erfart at selv ikke det å samles  i menighetsfellesskapet er en selvfølge. Tenk på de som er adskilt p.g.a. forfølgelse. Vi har fått kjenne på det å ikke kunne samles, derfor håper jeg på at flere i tiden som kommer setter pris på og prioriterer fellesskapet. Året 2020 bør inspirere oss til det!

Hilser dere med noen vers fra salmene 42, 43 og 137. Salmer som uttrykker lengselen etter fellesskap med Gud og menighet.

Salme 42, 2 - 5: "Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengeter min sjel etter deg min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt? Tårer er mitt brød dag og natt. hele dagen spør de meg: "Hvor er din Gud?" Dett minnes jeg, min lengsel veller fram: Til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubelrop og lovsang -en pilegrimsskare i fest." 

Salme 43, 3 - 4: "Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg og føre meg til ditt hellige fjell, til dine boliger. Så kan jeg gå til Guds alter, til Gud, min glede og jubel, og synge din pris til lyren, Gud, min Gud."

Salme 137, 1 - 6: " Ved elvene i babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tok oss til fange, ba oss om sang, de som bortførte oss, ba om glede: "Syng en av Sions sanger for oss!" Hvordan kan vi synge herrens sanger på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd bli glemt! La tungen klistre seg til ganen om jeg ikke tenker på deg, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede!"

I sitt første brev til korinterne retttleder Paulus om gudstjenesten, hvor han bl.a sier: "Når dere kommer sammen, har en en salme, en annen et ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp." 1. Kor. 14, 26.

Ønsker dere alle en velsignet sommertid. En tid til å være sammen med familie og venner. En tid til å "lade batteriene" innfor et nytt arbeidsår i menighet og samfunn. Ta vare på hverandre, vis hensyn og kjør forsiktig!

" Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det." 1. Tessalonikerbrev 5, 23 - 24.