PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Hjemme i sommer!
Hjemme i sommer!

Kjære venner!

Sommeren 2020 er i gang. En sommer som går inn i historien, som den store norgesferien. Vi får smake på begrensninger, restriksjoner og smittevern m.m. Hele 2020 vil bli historien om annerledesåret eller annerledestiden som sannsynligvis vil strekke seg utover dette året. Et lærerikt år om sårbarhet og at ingen ting er en selvfølge. 

Etter pausen i mars og april var det godt å samles igjen i mai. Vi fikk kjenne på savn og lengselen etter å komme sammen og viktigheten av fellesskapet. Vi har erfart at selv ikke det å samles  i menighetsfellesskapet er en selvfølge. Tenk på de som er adskilt p.g.a. forfølgelse. Vi har fått kjenne på det å ikke kunne samles, derfor håper jeg på at flere i tiden som kommer setter pris på og prioriterer fellesskapet. Året 2020 bør inspirere oss til det!

Hilser dere med noen vers fra salmene 42, 43 og 137. Salmer som uttrykker lengselen etter fellesskap med Gud og menighet.

Salme 42, 2 - 5: "Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengeter min sjel etter deg min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt? Tårer er mitt brød dag og natt. hele dagen spør de meg: "Hvor er din Gud?" Dett minnes jeg, min lengsel veller fram: Til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubelrop og lovsang -en pilegrimsskare i fest." 

Salme 43, 3 - 4: "Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg og føre meg til ditt hellige fjell, til dine boliger. Så kan jeg gå til Guds alter, til Gud, min glede og jubel, og synge din pris til lyren, Gud, min Gud."

Salme 137, 1 - 6: " Ved elvene i babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tok oss til fange, ba oss om sang, de som bortførte oss, ba om glede: "Syng en av Sions sanger for oss!" Hvordan kan vi synge herrens sanger på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd bli glemt! La tungen klistre seg til ganen om jeg ikke tenker på deg, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede!"

I sitt første brev til korinterne retttleder Paulus om gudstjenesten, hvor han bl.a sier: "Når dere kommer sammen, har en en salme, en annen et ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp." 1. Kor. 14, 26.

Ønsker dere alle en velsignet sommertid. En tid til å være sammen med familie og venner. En tid til å "lade batteriene" innfor et nytt arbeidsår i menighet og samfunn. Ta vare på hverandre, vis hensyn og kjør forsiktig!

" Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det." 1. Tessalonikerbrev 5, 23 - 24.