PROGRAM
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Jun11
Tirsdag 11. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Bønn og lovsang
 
Jun16
Søndag 16. juni, 2024
11:00 Country-gudstjeneste i Heddal Låvekyrkje
Rune Edvardsen taler.
Jun19
Onsdag 19. juni, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Anne Margrethe Mandt-Anfindsen.

JESUS    VISER    SEG    FOR    TO    DISIPLER    (Lukas    24:13-35) Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, 14 og de snakket om alt det som var skjedd. 15 Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16 Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. 17 Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, 18 og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» 19 «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20 Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. 21 Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. 22 Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, 23 men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24 Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.»     25 Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» 27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. 28 De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. 29 Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. 30 Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. 31 Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 32 De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» 33 Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene deres samlet, 34 og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» 35 Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. 
 
 
Jesusmeditasjon  2. Påskedag, 13.04.2020 
 
JESUS VISER SEG 
 

Jesusmeditasjon:  Dette er en bibellesningsform som involverer våre tanker, følelser og egen opplevelse av det som skjer i teksten. Her får vi være deltakere, som kan være i møte med teksten – og kanskje erfare nye sider ved Jesus og ved oss selv og vår relasjon til ham. Du kan gjøre dette alene, eller i fellesskap. Dersom du er sammen med andre, kan Jesusmeditasjonen gjerne etterfølges av samtale om teksten og bønn. Om barn deltar, kan en voksen veilede og forenkle gjennom punktene. 

Trinn for trinn: 1. Finn et sted hvor du kan falle til ro, sett deg godt til rette. Kjenn at du kan slappe av og puste fritt. Lukk øynene, eller finn et sted å feste blikket. 2. Fall til ro, finn en slags hvilepuls. 3. Be om at Den Hellige Ånd åpner teksten for deg og gjør den levende. 4. Les som meditasjonstekst Lukas 24:13-35. 5. Under lesningen (eller etter lesningen, hvis du lar tekstens hendelser tre frem for ditt indre blikk – som en film) kanskje du blir oppmerksom på: - de to disiplene som går på en vei. Hvordan er landskapet, lyset, luktene og atmosfæren dem imellom? - den fremmede som dukker opp og begynner å prate med dem - samtalen der på veien: er det noe som fester seg hos deg? - dette øyeblikket hvor de kommer til veiskillet og Jesus skal til å dra videre - disiplenes hjem: maten som blir tilberedt - måltidet, samtalen, maten på bordet, den fremmede som tar brødet og bryter det - gjenkjennelsen - oppbrudd og turen tilbake til Jerusalem - disiplenes rom, hvordan er det der? Møtet mellom de to disiplene og disiplene som allerede er samlet. - Er det noen av aktørene i beretningen du kjenner deg igjen i/ som du «er» akkurat nå? - Hva trer frem og treffer deg i denne beretningen akkurat nå? (Dette er kun hjelpespørsmål, dersom det er vanskelig å jobbe med teksten. For barn: still spørsmålene og samtal sammen) 
 
6. Når du er ferdig med å «være i» beretningen: Er det noe som særlig har berørt deg, der hvor du er i livet ditt nå? (Kanskje noe «skjedde» i møtet mellom deg og Jesus mens du levde deg inn i teksten?) Snakk gjerne med Jesus om dette. Ikke noe er for dumt eller ondt eller vanskelig, så kom med din ærlige reaksjon. 
 
7. Når du er ferdig med bønnen: vær stille. Vær oppmerksom på at den Jesus som gikk sammen med de to disiplene er hos deg på ditt sted nå. Vær stille og tenk på Jesu nærvær. 
 
8. Avslutt denne stunden med å be Jesusbønnen og dvel gjerne ved hver av setningene: "Herre Jesus Kristus, du står her foran meg, du er også bak meg, du er ved min høyre side, du er ved min venstre side, du er over meg, du er under meg, du omgir meg på alle sider,du gjennomtrenger meg helt, og du elsker meg, Herre Jesus."
 
Fremgangsmåten er basert på Jesusmeditasjonsark fra Lia gård, som igjen bygger på modellen for Jesusmeditasjon som Edin Løvås «innførte». Dette er en forenkling av den klassiske bibellesningsmodellen Lectio Divina.

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen