PROGRAM
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Jun11
Tirsdag 11. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Bønn og lovsang
 
Jun16
Søndag 16. juni, 2024
11:00 Country-gudstjeneste i Heddal Låvekyrkje
Rune Edvardsen taler.
Jun19
Onsdag 19. juni, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
For tid og evighet!
For tid og evighet!

Vi er en menighet som for tiden "vandrer gjennom Bibelen" og søndagene handler om Apostlenes Gjerninger. I kapittel 1 stiller disiplene et spørsmål gjeldende "riket for Israel", og i jesu svar finner vi to begreper som jeg vil løfte fram her. Nemlig chronos og kairos. ""Det er ikke deres sak å kjenne tider; chronos eller stunder; kairos som Faderen har underlagt sin egen myndighet." Ap.gj.1,7.

Tider; Chronos og stunder;kairos. Førstnevnte begrep, kronologi handler om tidsrekkefølge eller tidsregning. Sistnevnte gjelder hendelser og begivenheter på denne kronos; tidslinje. Vi er bundet av tid og rom, noe Gud ikke er. På denne Gudskapte tidslinje ser vi og opplever vi Guds inngrepen i det timelige. Og Bibelen som er en profetisk bok viser oss at i kommende tider venter det oss kairos i chronos inntil den som er i Kristus helt og fullt blir tatt opp i Guds tidløshet; evighet.

Kristi første komme var en slik kairostid og hans bortrykkelse og Åndens komme det samme. Du har sikkert hatt noen kairosøyeblikk og flere i vente, Guddommelige inngrep i livet ditt. Den dagen du ble frelst, helbredet, Åndsfylt mm. 

Misjonskirken Notodden ble stiftet for over 100 år siden og i disse lokalene har det vært mange kairosbegivenheter og vi får håpe og be om at mange slike øyblikk kommer.

I sin bok "Drikk dypt av Ånden" skriver Peter Halldorf om disse to begrepene:

"Når vi lar oss lede av Ånden og gjør det til vårt livs store utfordring å drikke dypt av Ånden, bryter Guds rike fram som en vårbekk i våre liv. Frigjøringen fra klokketidens tyranni begynner. Vi opplever en annen slags "tid", den som er et streif av evighet, tiden bortenfor all tid. Dette er kairos, den gjenløstes tid. En invasjon utenfra. det eviges gjennombrudd i det timelige."

"Tiden i form av chronos får mennesker til å flagre omkring i stedet for å være nærværende her og nå. Vi finner ingen plass der vi kan hvile vårt hode. Først i det evige finner mennesker ro. Evigheten, ikke som tidens etterfølger når døden har inntrådt, men som tidens overmann." 

I Salme 31 skriver David "I Din hånd er mine tider." I salme 90 skriver Moses "Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte." 

"For Han sier: "I den rette tid bønnhørte Jeg deg, og på frelsens dag hjalp Jeg deg." Se, nå er dret den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag." 2. Korinterbr. 6,2.

"Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden," Sier Herren, "Han som er og som var og som kommer, Den Allmektige."

(Tekstene er fra Bibelen Guds Ord)