PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
2020
Godt år venner!

Hilser med et dikt av Reinert O Innvær

GODT NYTT ÅR!

"Godt nytt år dei helsar

-Du svarar, Godt år!

Hender blir strekte i mot deg,

du grip den handa som når deg,

og tenkjer kva er det dei meinar,

kva ligg det i det ønsket.

kjem ordet frå hjarta,

eller er det berre munnen som talar.

 

Du får ikkje svar på di undring

-du kan berre ønske,

For framtida skapast mens vegen du går,

det du sjølv er,

og det andre gjer, skapar dagen i morgon,

og tida som kjem.

medvind og motvind, sorg og glede

-voven samen til eit,

blir den kraft du i kvardagen treng.

 

Det gis ikkje svar på alt det du spør om

du undrast på det.

Kan hende ligg svara langs vegen du går

-du haustar det du sår.

Godt nyttår er summen av alt det som var,

det du gjorde og sa.

Om livet er berre dagen i dag

-kva har du då til i morgon.

 

Du hadde vener då allting var lett,

dei sveik når du åleine vart sett.

Trulause var dei, du kjente deg sviken,

det var ikkje lett.

Då gjeld det at grunnen du står på er fast,

at festet du har er rett.

Du kjenner deg trygg

-for Gud gav deg rygg til å tåle,

det åk som han bad deg å bære.

 

Godt nytt år er å vite at alt det som skjer

-er knytt til evige hender.

Den trufaste Gud, går alltid med,

det alltid med lykke då ender.

Det svart blir kvitt og mørke blir lys

-stormen då stilnar,

og allting blir lyst

-og Gud garanterer di lykke.

 

Ein morgon vil gry då allting er nytt

-gårdagen tilhøyrer æva.

I morgon er ikkje meir kjent som ord

-i dag, er alt det vi kjenner.

Æva er nåtid og dagar er vår,

vi aldri meir ønskjer kvarandre godt år.

Nei no lever vi berre for dagen,

for dagen er blitt sjølve æva.

Og no er alt berre gleda."

                             Reinert Innvær.

                              Fra boken " Å tru."

 

 

Bilde

Bildene er fra Petra i Jordan.