PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
2020
Godt år venner!

Hilser med et dikt av Reinert O Innvær

GODT NYTT ÅR!

"Godt nytt år dei helsar

-Du svarar, Godt år!

Hender blir strekte i mot deg,

du grip den handa som når deg,

og tenkjer kva er det dei meinar,

kva ligg det i det ønsket.

kjem ordet frå hjarta,

eller er det berre munnen som talar.

 

Du får ikkje svar på di undring

-du kan berre ønske,

For framtida skapast mens vegen du går,

det du sjølv er,

og det andre gjer, skapar dagen i morgon,

og tida som kjem.

medvind og motvind, sorg og glede

-voven samen til eit,

blir den kraft du i kvardagen treng.

 

Det gis ikkje svar på alt det du spør om

du undrast på det.

Kan hende ligg svara langs vegen du går

-du haustar det du sår.

Godt nyttår er summen av alt det som var,

det du gjorde og sa.

Om livet er berre dagen i dag

-kva har du då til i morgon.

 

Du hadde vener då allting var lett,

dei sveik når du åleine vart sett.

Trulause var dei, du kjente deg sviken,

det var ikkje lett.

Då gjeld det at grunnen du står på er fast,

at festet du har er rett.

Du kjenner deg trygg

-for Gud gav deg rygg til å tåle,

det åk som han bad deg å bære.

 

Godt nytt år er å vite at alt det som skjer

-er knytt til evige hender.

Den trufaste Gud, går alltid med,

det alltid med lykke då ender.

Det svart blir kvitt og mørke blir lys

-stormen då stilnar,

og allting blir lyst

-og Gud garanterer di lykke.

 

Ein morgon vil gry då allting er nytt

-gårdagen tilhøyrer æva.

I morgon er ikkje meir kjent som ord

-i dag, er alt det vi kjenner.

Æva er nåtid og dagar er vår,

vi aldri meir ønskjer kvarandre godt år.

Nei no lever vi berre for dagen,

for dagen er blitt sjølve æva.

Og no er alt berre gleda."

                             Reinert Innvær.

                              Fra boken " Å tru."

 

 

Bilde

Bildene er fra Petra i Jordan.