PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Fellesmøter i Betania
17. - 20. oktober 2019
Velkommen til fellesmøter i Pinsekirken Betania med Håkon Fagervik hver dag 17. - 20. oktober. Arrangør: Forkynneringen.

Torsdag kl. 19.00: Fellesmøte med Håkon Fagervik. Sang av Kjersti Underdal, Anne Gerd Juvang og Randi Brattetveit, Misjonskirken Notodden.

Fredag kl. 19.00:  Fellesmøte med Håkon Fagervik. Sang av  Jorunn Granerud, Heddal Misjonskirke.

Lørdag kl. 19.00:  Fellesmøte med Håkon Fagervik i regi av Youth Unite.

Søndag kl. 11.00: Avslutningsmøte med Håkon Fagervik. Sang av Minikoret fra Misjonskirken Notodden.

 

Randi Brattetveit med team deltar med lovsang i møtene.

 

Bønn på Ambassaden kl. 07.00 - 09.00 hver dag og i Pinsekirken Betania kl. 18.00 før hvert kveldsmøte. 

Lørdag kl. 10.00 - 12.00 er det bønnefrokost på Ambassaden. Deltakelse på Walk for freedom kl. 12.00. Møt opp ved Bok&Blueshuset.

 

Alle møter vil inneholde sang og musikk, preken, kollekt (frivillig gave til drift av fellesmøter), forbønn og enkel kirkekaffe.

 

Vi oppfordrer til parkering  ved Gamle Domus, på Villamoen ved barnehagen og Adminiet  -og på torvet hvor det går snarvei opp bak hotellet. Samkjøring anbefales.

 

Arrangeør: Forkynnerringen.