Program
Aug27
Tirsdag 27. August, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag kl. 10-14. Kl. 10:00 - 10.45: Fellesbønn. Kl. 13.30 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150.
17:00 Fellesskapskveld
Vi starter med å spise sammen, - en enkel varmmat. I løpet av disse kveldene leser vi og går gjennom Bibelen sammen. Pastor Jan A. Danielsen underviser/leder samlingen. Ta med Bibel!
18:00 Tweens
Gladkollhola. Benjamin & Carl-Magnus. Møt opp på toppen av Skogenfeltet v/jernbanen.
 
Aug31
Lørdag 31. August, 2019
1 dag Bønnedøgn i Misjonskirken.
Det blir satt opp en timeliste du kan melde deg på til bønn slik at hele døgnet er dekket med bønn i Misjonskirken.
 
Sep1
Søndag 1. September, 2019
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Ann Solveig Simones er møteleder. Randi Brattetveit synger og spiller. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Sep3
Tirsdag 3. September, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag kl. 10-14. Kl. 10:00 - 10.45: Fellesbønn. Kl. 13.30 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150.
Sep8
Søndag 8. September, 2019
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anna Nystad er møteleder. Lovsangsgruppa synger og spiller. Søndaggsskole. Kirkekaffe.
 
Tilgivelse.
Historien om en tilgivelses - aktivist.

En artkkel i VG, 4. juli, om Eva Mozes Kor, har satt sine spor. "Kor er kjent som en av tvillingene doktor Josef Mengele utførte eksperimenter på i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Hun og søsteren Miriam var ti år gamle da de ankom sammen med flere hundre andre jøder fra Romania" VG.

Begge overlevde, men det skulle gå mange år før de

sin historie. Rådet var å tie om opplevelsene og leve videre, men i 1985 brøt Eva og søsteren Miriam  tausheten. Sammen grunnla de Candels Holocaust Museum and Education Center. (Candels: Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors) Eva viet sitt liv til tilgivelsens tjeneste. Hun berørte mange med sitt budskap om tilgivelse og legedom. Kort fortalt så tilgav hun sine overgripere, noen av dem møtte hun senere i livet,   Hun sier videre: "For meg handlet det om å ta tilbake makten. Selv en liten forsøkskanin kan tilgi dødsguden i Auschwitz. det føles som om jeg vant krigen". Videre sier hun at når hun tilgav, forsvant marerittene.

På korset uttaler Jesus "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør": Luk. 23,34. Tilgivelse er et sentralt begrep i Bibelen. Johannes skriver: " Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett". 1. Joh. 1,9.

Peter spurte Jesus: "Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?" "Ikke sju ganger", svarte Jesus, men jeg sier deg: sytti ganger sju!"

Tilgivelse er ikke enkelt og for oss er det umulig å sette oss inn en Holocaust-overlevendes opplevelser og prosessen fram til tilgivelsens øyeblikk. Men historien om Eva Mozez Kor gjør inntrykk og er et eksempel til etterfølgelse.

CC Cowboys synger om "Tilgivelsens kunst", og det er vel mye sant i den tittelen.

Jeg tror på en Gud som tilgir, og for meg blir tilgivelse en Guddommelig kunst. Kristus malt for våre øyne!

Ringen ble sluttet for Eva Mozes

Tilgivelse.

 Kor, da hun døde i Krakow 4. juli, 85 år gammel.

Underlig!

Bilde