Program
Feb21
Fredag 21. Februar, 2020
20:00 Krona Hydranten
 
Feb23
Søndag 23. Februar, 2020
11:00 Gudstjeneste og Søndagsskolen Sprell levende
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anna Nystad er møteleder. Minikoret synger. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Feb25
Tirsdag 25. Februar, 2020
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag kl. 10 - 14. Kl. 10.00 - 10.45: Fellesbønn. KL. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150
19:00 Menighetens årsmøte
Vanlige årsmøtesaker.
 
Feb26
Onsdag 26. Februar, 2020
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere.
18:00 Youth Unite Fritid på Krona
For tenåringer (8. kl. til VGS)
Feb28
Fredag 28. Februar, 2020
20:00 Krona Hydranten
 
Tilgivelse.
Historien om en tilgivelses - aktivist.

En artkkel i VG, 4. juli, om Eva Mozes Kor, har satt sine spor. "Kor er kjent som en av tvillingene doktor Josef Mengele utførte eksperimenter på i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Hun og søsteren Miriam var ti år gamle da de ankom sammen med flere hundre andre jøder fra Romania" VG.

Begge overlevde, men det skulle gå mange år før de

sin historie. Rådet var å tie om opplevelsene og leve videre, men i 1985 brøt Eva og søsteren Miriam  tausheten. Sammen grunnla de Candels Holocaust Museum and Education Center. (Candels: Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors) Eva viet sitt liv til tilgivelsens tjeneste. Hun berørte mange med sitt budskap om tilgivelse og legedom. Kort fortalt så tilgav hun sine overgripere, noen av dem møtte hun senere i livet,   Hun sier videre: "For meg handlet det om å ta tilbake makten. Selv en liten forsøkskanin kan tilgi dødsguden i Auschwitz. det føles som om jeg vant krigen". Videre sier hun at når hun tilgav, forsvant marerittene.

På korset uttaler Jesus "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør": Luk. 23,34. Tilgivelse er et sentralt begrep i Bibelen. Johannes skriver: " Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett". 1. Joh. 1,9.

Peter spurte Jesus: "Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?" "Ikke sju ganger", svarte Jesus, men jeg sier deg: sytti ganger sju!"

Tilgivelse er ikke enkelt og for oss er det umulig å sette oss inn en Holocaust-overlevendes opplevelser og prosessen fram til tilgivelsens øyeblikk. Men historien om Eva Mozez Kor gjør inntrykk og er et eksempel til etterfølgelse.

CC Cowboys synger om "Tilgivelsens kunst", og det er vel mye sant i den tittelen.

Jeg tror på en Gud som tilgir, og for meg blir tilgivelse en Guddommelig kunst. Kristus malt for våre øyne!

Ringen ble sluttet for Eva Mozes

Tilgivelse.

 Kor, da hun døde i Krakow 4. juli, 85 år gammel.

Underlig!

Bilde