PROGRAM
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Jun11
Tirsdag 11. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Bønn og lovsang
 
Jun16
Søndag 16. juni, 2024
11:00 Country-gudstjeneste i Heddal Låvekyrkje
Rune Edvardsen taler.
Jun19
Onsdag 19. juni, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Sannhetsvitner.
Av Jan A. Danielsen
En av verdens mest kjente ateister, Richard Dawkins, sendte oss inn i påskehøytiden med en tankevekkende melding på nettsamfunnet Twitter. Den britiske biologiprofessoren hevdet nemlig at spørsmålet ikke er om religiøs tro gjør folk gode eller dårlige, eller om den trøster mennesker eller skremmer dem. Nei, spørsmålet er om den er sann ( Sitat fra lederartikkel avisen Dagen den 5. april).

Det unike med den kristne tro er sannheten om Jesu oppstandelse. Vår tro handler om at Jesus lever! På hans død og oppstandelse; Frelsesverket, hviler hele menighetens liv og virke. Paulus som var en ivrig motstander av Kristus og forfulgte de kristne ble radikalt omvendt på veien til Damaskus. Hans omvendelse, tjeneste og iver for Jesus resulterte i at den kristne tro skjøt fart ifra Jerusalem til Roma. I 1. Korinterbrev kapittel 15 skriver han: "Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom". Da er det vi holder på med bortkastet, meningsløst og en livsløgn. Men Paulus går videre og skriver:"Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde." Skal vi tro det Paulus opplevde og skriver om? Er han et sannhetsvitne?

Og ser vi på søndagens tekst om Tomas som er blitt berømt for sin tvil, er hans møte med den oppstandne en sann historie. Hva med Maria og de andre kvinnene som møtte den oppstandne? Skal vi tro Peter, Jakob, Johannes og resten av disippelflokken? Ved en anledning viste han seg for mer enn 500. Er alle disse sannhetsvitner? Og menigheten idag, er vi sannhetsvitner? Richard Dawkins spørsmål handler om sannhet eller løgn?

Vi kristne er alle apologeter; forsvarere, vitner og bærere av den kristne sannhet: Han er oppstanden!