Program
Okt19
Lørdag 19. Oktober, 2019
10:00 Bønnefrokost i Ambassaden
12:00 Vi deltar i markering mot slaveri. Møt opp ved Bok&blueshuset.
18:00 Bønn i Betania en time før møtet.
19:00 Fellesmøte på Betania i regi av Youth Unite
Håkon Fagervik taler.
 
Okt20
Søndag 20. Oktober, 2019
10:00 Bønn en time før møtet i Betania.
11:00 Avslutning av fellesmøtene på Betania
Håkon Fagervik taler.
Okt22
Tirsdag 22. Oktober, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag kl. 10-14. Kl. 10:00 - 10.45: Fellesbønn. Kl. 13.30 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150.
 
Til høytidssamling!
"I det fjerne jeg skuer et underfullt syn som griper mitt hjerte med makt, for jeg skuer det gamle, ærverdige kors der hvor synderes dødsdom ble lagt." Mitt spørsmål blir da om vi lar dette underfulle synet fortsatt griper tak i oss på underfullt vis, eller er noe "i det fjerne?"

Det startet i Egypt for mer enn 1000 år før Kristus. Et lam skulle slaktes og blod skulle strykes dørstolper og på bjelken over døren. De som fulgte denne Herrens order var trygge. Det var tid for oppbrudd fra Egypt og en ny tid begynte for Israel. I Himmelen var allerede den profetiske klokke satt igang, nedtellingen til historiens tidsskille. Men den klokken stanset ikke på Golgata, den tikker fortsatt. En dag vil Gud stanse klokken og tiden.

Israel gjorde som de fikk beskjed om og var trygge når engelen gikk gjennom landet. De holdt påske for Herren. Påske betyr å "gå forbi", når engelen så blodet gikk han forbi og den eller de førstefødte i huset var trygge. Den natten fikk de utreisetillatelse, de var fri!

Sitat fra avisen Vårt land " Ateisten - Jesus gav oss fri i påsken." Sant, det er påskens budskap! Men ateisten tenkte nok ikke i den retningen.

Påskefeiring i tiden før Kristus er bilder på eller skygger av det som senere skulle skje. Summen av bilder og symbolikk er Kristus. 

"I det fjerne" startet jeg med og er det slik i dag? For mange er dessverre dette noe fjernt og uaktuelt. At påske er en høytid innstiftet av Gud selv, er nok ikke på agendaen for mange. Men min bønn er at det blir færre og færre i den kategorien. 

En undersøkelse gjort av Pew Research center, viser at  kristendommen er på vikende front i Europa. Fortsetter denne utviklingen vil kristendommens tyngdepunkt ligge i Afrika innen 2060. I dette ligger det en utfordring og et kall til oss! I skrivende stund ser vi Notre-Dame katedralen i delvis ruiner, etter at flammene tok tak. Tenk om Heddal Stavkyrkje...? Når jeg så bildene fra Paris tenkte på det som et bilde på evangeliets stilling i Europa. At en historisk bygning brenner er veldig trist, men et Europa på feil kurs er en tragedie. Verdens øyne rettet mot Paris og en brennende katedral, men min bønn er at verdens øyne i kommende dager skal rettes mot våre katedraler av helt andre årsaker. At evangeliets ild må tennes og vi får se himmelske "flammer" over Europa. Et forvandlet Europa, til høytidssamling med Den oppstandne!

Var bildene av Notre-Dame som en basunlyd over vårt kontinent (Jfr. basunene i Joh.Åp. Kap.8-9) På tide å våkne? 

Vi bor i Norge, et land med goder mange kan se langt etter. Et veldferdsamfunn på godt og vondt. Jeg skjønner godt at fridager er etterlengetet og kjærkommene hvor enn de tilbringes. Til deg som er en Jesu etterfølger, stell istand til høytid der du er! På hytta, i hjemmet eller ute i naturens katedral! Les tekstene, syng lovsanger og tilbe den oppstandne. 

Som nevnt betyr det hebraiske ordet for påske "å gå forbi" (pesach). Men gå ikke forbi i påsken, stans opp! Stans ved korset og ta en rast ved den tomme grav i takknemlighet. Velkommen til katedralen i telegata, ikke gå forbi! Velkommen til høytidssamling!

 

Tekster: Salme 22 og 118. Jesaja 52,13 - 53,12.Matteus 26-28.

Velsignet Påske!

 

 

 

 

Bilde