Program
Mai19
Søndag 19. Mai, 2019
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell Levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Ann Solveig Simones er møteleder. Minikoret synger. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. Mai, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00 - 11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
17:00 Fellesskapskveld
Vi starter med å spise sammen, - en enkel varmrett. I løpet av disse kveldene leser vi og går gjennom Bibelen sammen. Pastor Jan A. Danielsen underviser/leder samlingen. Ta med Bibel!
 
Mai24
Fredag 24. Mai, 2019
20:00 Krona Hydranten
 
Mai25
Lørdag 25. Mai, 2019
19:00 Youth Unite i Heddal Misjonskirke
Felles ungdomsmøte i Heddal Misjonskirke. Anne Kari Solberg taler. Sang og musikk, mat og sosialt fellesskap.
 
Mai26
Søndag 26. Mai, 2019
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell Levende"
Carl-Magnus Nystad taler. Kjersti Underdal er møteleder. Randi Brattetveit synger og spiller. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Mai28
Tirsdag 28. Mai, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00 - 11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
 
Til høytidssamling!
"I det fjerne jeg skuer et underfullt syn som griper mitt hjerte med makt, for jeg skuer det gamle, ærverdige kors der hvor synderes dødsdom ble lagt." Mitt spørsmål blir da om vi lar dette underfulle synet fortsatt griper tak i oss på underfullt vis, eller er noe "i det fjerne?"

Det startet i Egypt for mer enn 1000 år før Kristus. Et lam skulle slaktes og blod skulle strykes dørstolper og på bjelken over døren. De som fulgte denne Herrens order var trygge. Det var tid for oppbrudd fra Egypt og en ny tid begynte for Israel. I Himmelen var allerede den profetiske klokke satt igang, nedtellingen til historiens tidsskille. Men den klokken stanset ikke på Golgata, den tikker fortsatt. En dag vil Gud stanse klokken og tiden.

Israel gjorde som de fikk beskjed om og var trygge når engelen gikk gjennom landet. De holdt påske for Herren. Påske betyr å "gå forbi", når engelen så blodet gikk han forbi og den eller de førstefødte i huset var trygge. Den natten fikk de utreisetillatelse, de var fri!

Sitat fra avisen Vårt land " Ateisten - Jesus gav oss fri i påsken." Sant, det er påskens budskap! Men ateisten tenkte nok ikke i den retningen.

Påskefeiring i tiden før Kristus er bilder på eller skygger av det som senere skulle skje. Summen av bilder og symbolikk er Kristus. 

"I det fjerne" startet jeg med og er det slik i dag? For mange er dessverre dette noe fjernt og uaktuelt. At påske er en høytid innstiftet av Gud selv, er nok ikke på agendaen for mange. Men min bønn er at det blir færre og færre i den kategorien. 

En undersøkelse gjort av Pew Research center, viser at  kristendommen er på vikende front i Europa. Fortsetter denne utviklingen vil kristendommens tyngdepunkt ligge i Afrika innen 2060. I dette ligger det en utfordring og et kall til oss! I skrivende stund ser vi Notre-Dame katedralen i delvis ruiner, etter at flammene tok tak. Tenk om Heddal Stavkyrkje...? Når jeg så bildene fra Paris tenkte på det som et bilde på evangeliets stilling i Europa. At en historisk bygning brenner er veldig trist, men et Europa på feil kurs er en tragedie. Verdens øyne rettet mot Paris og en brennende katedral, men min bønn er at verdens øyne i kommende dager skal rettes mot våre katedraler av helt andre årsaker. At evangeliets ild må tennes og vi får se himmelske "flammer" over Europa. Et forvandlet Europa, til høytidssamling med Den oppstandne!

Var bildene av Notre-Dame som en basunlyd over vårt kontinent (Jfr. basunene i Joh.Åp. Kap.8-9) På tide å våkne? 

Vi bor i Norge, et land med goder mange kan se langt etter. Et veldferdsamfunn på godt og vondt. Jeg skjønner godt at fridager er etterlengetet og kjærkommene hvor enn de tilbringes. Til deg som er en Jesu etterfølger, stell istand til høytid der du er! På hytta, i hjemmet eller ute i naturens katedral! Les tekstene, syng lovsanger og tilbe den oppstandne. 

Som nevnt betyr det hebraiske ordet for påske "å gå forbi" (pesach). Men gå ikke forbi i påsken, stans opp! Stans ved korset og ta en rast ved den tomme grav i takknemlighet. Velkommen til katedralen i telegata, ikke gå forbi! Velkommen til høytidssamling!

 

Tekster: Salme 22 og 118. Jesaja 52,13 - 53,12.Matteus 26-28.

Velsignet Påske!

 

 

 

 

Bilde