PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Året 2019.
Med forventning om et godt og velsignet år i fornyelsens og vekkelsens tegn!

Nok et år har sett dagens lys og tankene og forventningene er mange og forskjellige innfor ubrukte dager. "Mine tider er i din hånd", skriver David i Salme 31. Godt og trygt å legge dagene og livet i Guds hender. De fleste av oss har nok en strukturert hverdag med faste gjøremål, men samtidig så vet vi at livet er sårbart. Som Sigbjørn Johnsen uttrykte det "Livet tar brå kast." men sier videre: "Man skal alltid se framover." 

Min bønn og forventning er at dette året blir et gjennombruddets år i menigheten. Der den enkelte av oss blir drevet av Ånden i liv og tjeneste. Et år utenom det vanlige. Kall det gjerne vekkelse! Etter 40 dager i ørkenen står Jesus fram i Synagogen i Nasaret og holder sin programtale. "Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren." Lukas 4,18-19. (Jesaja 61) Vi lever i denne nådens tidsalder og må det bli et godt og velsignet år under nådens parole.

Må vi være åpne for Åndens bråe vindkast i menighet og familie. "Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser...." Ap.Gj. 2. Våger vi å be denne bønnen? Hellige Ånd kom...!

Bilde