PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Året 2019.
Med forventning om et godt og velsignet år i fornyelsens og vekkelsens tegn!

Nok et år har sett dagens lys og tankene og forventningene er mange og forskjellige innfor ubrukte dager. "Mine tider er i din hånd", skriver David i Salme 31. Godt og trygt å legge dagene og livet i Guds hender. De fleste av oss har nok en strukturert hverdag med faste gjøremål, men samtidig så vet vi at livet er sårbart. Som Sigbjørn Johnsen uttrykte det "Livet tar brå kast." men sier videre: "Man skal alltid se framover." 

Min bønn og forventning er at dette året blir et gjennombruddets år i menigheten. Der den enkelte av oss blir drevet av Ånden i liv og tjeneste. Et år utenom det vanlige. Kall det gjerne vekkelse! Etter 40 dager i ørkenen står Jesus fram i Synagogen i Nasaret og holder sin programtale. "Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren." Lukas 4,18-19. (Jesaja 61) Vi lever i denne nådens tidsalder og må det bli et godt og velsignet år under nådens parole.

Må vi være åpne for Åndens bråe vindkast i menighet og familie. "Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser...." Ap.Gj. 2. Våger vi å be denne bønnen? Hellige Ånd kom...!

Bilde