Program
Mar19
Tirsdag 19. Mars, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00 - 11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
17:00 Fellesskapskveld
Vi starter med å spise sammen, - en enkel varmrett. I løpet av disse kveldene leser vi og går gjennom Bibelen sammen. Pastor Jan A. Danielsen underviser/leder samlingen. Ta med Bibel!
 
Mar22
Fredag 22. Mars, 2019
20:00 Krona Hydranten
 
Mar24
Søndag 24. Mars, 2019
11:00 Allesammen-gudstjeneste
Benjamin Karlsen og Carl-Magnus Nystad. Ragnhild Bringsrud spiller. Kirkekaffe.
 
Mar26
Tirsdag 26. Mars, 2019
10:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00 - 11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
 
Mar29
Fredag 29. Mars, 2019
20:00 Krona Hydranten
Mar31
Søndag 31. Mars, 2019
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Inger Marie Heldal er møteleder. Minikoret synger. Anne Gerd Juvang spiller. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Året 2019.
Med forventning om et godt og velsignet år i fornyelsens og vekkelsens tegn!

Nok et år har sett dagens lys og tankene og forventningene er mange og forskjellige innfor ubrukte dager. "Mine tider er i din hånd", skriver David i Salme 31. Godt og trygt å legge dagene og livet i Guds hender. De fleste av oss har nok en strukturert hverdag med faste gjøremål, men samtidig så vet vi at livet er sårbart. Som Sigbjørn Johnsen uttrykte det "Livet tar brå kast." men sier videre: "Man skal alltid se framover." 

Min bønn og forventning er at dette året blir et gjennombruddets år i menigheten. Der den enkelte av oss blir drevet av Ånden i liv og tjeneste. Et år utenom det vanlige. Kall det gjerne vekkelse! Etter 40 dager i ørkenen står Jesus fram i Synagogen i Nasaret og holder sin programtale. "Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren." Lukas 4,18-19. (Jesaja 61) Vi lever i denne nådens tidsalder og må det bli et godt og velsignet år under nådens parole.

Må vi være åpne for Åndens bråe vindkast i menighet og familie. "Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser...." Ap.Gj. 2. Våger vi å be denne bønnen? Hellige Ånd kom...!

Bilde