PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Velsignet Jul!
En fødsel som endret verden.....
Velsignet Jul!

"En stjerne stiger opp fra Jakob...." 4. Mosebok 24, 17.      -  "Vi har sett.  Matteus 2, 2.

Tegnet... Immanuel Jesaja. 7, 14. -  Oppfylt. Matteus 1, 22.

"Et barn...."   Jes. 9, 6. - Dere skal finne et barn. Lukas 2, 12-18.

"Han har fått navnet..."   Jes. 9, 6 - Du skal gi ham navnet. Matteus 1, 21.

"Du, Betlehem, Efrata, minst.....fra deg...."   Mika 5, 1-4a. I Betlehem i Judea. Matteus 2, 5.

"Det skjedde i de dager" Lukas 2, 1ff. 

"Frykt ikke Maria!"  Luk. 1,30ff.

"Josef,Davids sønn! vær ikke redd". Matt. 1, 20.

"Men engelen sa til dem:"Frykt ikke"! Luk. 2, 10.

 

Med disse tekstene har dere noe å pusle med de siste dagene av 2018.

 

Ønsker dere en velsignet høytid!

 

Til slutt tar jeg med første og siste verset av salmen "Å Betlehem, du vesle by." En sang som ble skrevet av den amerikanske presten Phillip Brooks da han besøkte Betlehem i 1865. 

 

"Å Betlehem, du vesle by, vi ser deg kvila der. Og over deg så stille dreg dei stjerners store hær. Men i dei mørke gater eit æve lys skin ned, til deg no går dei tusen år sin lengsel etter fred.

 

Å kongebarn fra Betlehem, inn i vårt hjarta drag! Vi audmjukt bed: Stig til oss ned, Vert fødd i oss i dag! Vi høyrer englesongen det glade bod fortel. Å, kom til oss, å, ver hos oss, Guds Son Immanuel."

 

Må vi denne julen spesielt huske på å be for de som sørger etter det onde og meningesløse som skjedde i Marokko!

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte dokumenter