PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Velsignet Jul!
En fødsel som endret verden.....
Velsignet Jul!

"En stjerne stiger opp fra Jakob...." 4. Mosebok 24, 17.      -  "Vi har sett.  Matteus 2, 2.

Tegnet... Immanuel Jesaja. 7, 14. -  Oppfylt. Matteus 1, 22.

"Et barn...."   Jes. 9, 6. - Dere skal finne et barn. Lukas 2, 12-18.

"Han har fått navnet..."   Jes. 9, 6 - Du skal gi ham navnet. Matteus 1, 21.

"Du, Betlehem, Efrata, minst.....fra deg...."   Mika 5, 1-4a. I Betlehem i Judea. Matteus 2, 5.

"Det skjedde i de dager" Lukas 2, 1ff. 

"Frykt ikke Maria!"  Luk. 1,30ff.

"Josef,Davids sønn! vær ikke redd". Matt. 1, 20.

"Men engelen sa til dem:"Frykt ikke"! Luk. 2, 10.

 

Med disse tekstene har dere noe å pusle med de siste dagene av 2018.

 

Ønsker dere en velsignet høytid!

 

Til slutt tar jeg med første og siste verset av salmen "Å Betlehem, du vesle by." En sang som ble skrevet av den amerikanske presten Phillip Brooks da han besøkte Betlehem i 1865. 

 

"Å Betlehem, du vesle by, vi ser deg kvila der. Og over deg så stille dreg dei stjerners store hær. Men i dei mørke gater eit æve lys skin ned, til deg no går dei tusen år sin lengsel etter fred.

 

Å kongebarn fra Betlehem, inn i vårt hjarta drag! Vi audmjukt bed: Stig til oss ned, Vert fødd i oss i dag! Vi høyrer englesongen det glade bod fortel. Å, kom til oss, å, ver hos oss, Guds Son Immanuel."

 

Må vi denne julen spesielt huske på å be for de som sørger etter det onde og meningesløse som skjedde i Marokko!

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte dokumenter