Program
Nov20
Tirsdag 20. November, 2018
10:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00-11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen: tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
 
Nov23
Fredag 23. November, 2018
21:00 Krona Hydranten
 
Nov25
Søndag 25. November, 2018
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Linda Andernach Johannesen taler. Kjersti Underdal er møteleder. Randi Brattetveit, Kjersti Underdal og Anne Gerd Juvang synger og spiller. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Nov27
Tirsdag 27. November, 2018
10:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00-11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen: tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
19:00 Styremøte
Nov29
Torsdag 29. November, 2018
18:00 Bibelundervisning
Vi starter med kveldsmat. Bibelundervisning v/ Jan A. Danielsen. Samtale.
18:00 Bibelgruppe
Kontaktperson: Kjersti Underdal, tlf.: 92645812
 
80 år siden!Auswitch.
Krystallnatten!
80 år siden!Auswitch Birkenau

"Krystallnatten, natten mellom 9. og 10. november 1938 i Tyskland, da den nazistiske tyske regjeringen iverksatte omfattende voldshandlinger mot jøder og jødisk eiendom i Tyskland og Østerrike. Navnet henspiller på de store mengder glasskår fra vindusruter i de jødisk-eide butikkene som ble knust. Rikskrystallnatten var propagandaordet nazistene selv brukte om hendelsen. I mange historiebøker blir navnet Novemberpogromen brukt i stedet." KIlde:Store Norske leksikon.

I oktober var Hilde og jeg i Auswitch-Birkenau og fikk se og høre om grusomheten under 2. verdenskrig. Mange grupper ble ledet rundt på området av dyktige guider, men selv om mange ungdommer og voksne vandret rundt var det en uvanlig stillhet og atmosfære. Spesielt var det å se jødiske skoleungdommer, mon tro hva de tenkte? 

Når en ser kofferter med navn og adresse, sko helt ned i barnestørrelse, klær og hår, blir en målløs. Hit ble også de norske jødene sendt. 

Den 26. november 1942 ble 529 jøder sendt ut med skipet DS Donau. I løpet av 1942/43 ble 773 jøder deportert. En annen mørk historie i Norge er "Jødeparagrafen", som i perioden 1814-1851 nektet jøder adgang til vårt land. 

I boken "Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet.", tar Marte Michelet bl.a.et oppgjør med hjemmefrontens innsats eller fravær av innsats overfor jødene i Norge. Hun har også skrevet boken "Den største forbrytelen. Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust."  (VG)

Vi ser en økende antisemittisme i dag, med angrep mot jøder og jødisk eiendom. Historien forteller en massiv jødemotstand,  også fra kristenheten.  Flere av våre såkalte kirkefedre har gitt næring til jødeforfølgelse. Den 10. november 1483 ble Martin Luther født. Var krystallnatten tilfeldig?

Må vi stå opp mot all form for antisemittisme og støtte opp om jødenes rett til landet som deres Gud betrodde dem å bo i. Staten Israel ble gjenopprettet i 1948 og hele Jerusalem er landets hovedstad. De bibelske profetier og Guds løfter står fast, ingen regjeringsmakt eller statsledere kan endre på det! Ingen kan sette Guds Ord ut av kraft! 

 

"Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. dere som påkaller herren, unn dere ikke ro! La ham ikke få ro før han bygger jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden." Salme 62,6-7.

Tekster: Salme 62, 83 og 122. Jeremia 31, 1-17. Esekiel 36 og 37. Hosea 11. Romerbr. 9-11.

Nettsteder: ordetogisrael.no  miff.no  icej.no  sma-norge.no

 

 

 

 

 

 

80 år siden!
80 år siden!Auswitch Birkenau