PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Sommeridyll!
Velsignet sommer!

Sommer er lys, varme, regn, tørke, blomstring og vekst. Sommer er liv, glede, ferie, dufter og smaker. Sommer er lyden av barn som leker i hagen eller i nabolaget. Sommer er lyden av et hageselskap. Sommer er lyden av fugler og innsekter, noen plagsomme. Sommer er barn som leker på strand og i vann, der bølgskvulp og vann kiler små og store føtter. Sommer er norske jordbær og is. Sommeren i år er en sommer for "evigheten." 

Sommeren er en del av skaperverkets syklus, en årstid som bl.a. sikrer høsten. Asaf skriver i Salme 74, 16-17: "Din er dagen, og din er natten, du satte himmellysene og solen på plass. Du fastsatte alle grenser på jorden, sommer og vinter er det du som har skapt." Etter vannflommen og da jorden var blitt tørr står det i 1. Mosebok 8, 22:"Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt." 

Sommeren har også et profetisk perspektiv i lignelsen om fikentreet. Jesus sier: "Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen."  Matteus 24, 32-36. Fikentreet, er etter manges mening" et bilde på Israel, som i år feirer at det er 70 år siden gjenopprettelsen. 

Sommeridyll!

Hvordan den evige "sommer" blir vet vi ikke, eller ikke hvordan evighetssyklusen blir? Men sommeren kan stå som et bilde at at alt skal bli nytt. 

Som Jesus sier til sine i Matteus 19:28:"Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet." Denne herlighet skriver Paulus om i Romerbrevet 8: "Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet." v 19. I vers 22 beskriver Paulus dette som  fødselsrier. 

Videre leser vi i Hebreerbrevet om de såkalte trosheltenes "sommerlengsel"."I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter: det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem." Apostelen Johannes fikk se "en ny himmel og en ny jord" og "den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom." Joh. Åp. 21.

Dette fremtidsperspektivet handler ikke om å drømme seg bort fra denne verdens virkelighet, men at det er en kilde til inspirasjon i liv og tjeneste i dag! Vi tror på Han som er, var og som kommer! Må vi leve vår liv i dette perspektivet!

Velsignet sommer!

Paralleltekster eller tekster til videre lesning:

Markus 13, 28-32. Lukas 21, 29-33. Jeremia 31. Romerbrevet 8. Hebreerbrevet 11. Johannes Åpenbaring 21-22.