Program
Aug17
Fredag 17. August, 2018
19:00 Teltmøte v/Bok & Blueshuset (fellesmøte)
Inge Røysland taler. Ungdommens lovsangsteam.
22:00 Ungdomsmøte i teltet.
 
Aug18
Lørdag 18. August, 2018
19:00 Teltmøte v/Bok & Blueshuset (fellesmøte)
Inge Røysland taler. Maria Engebretsen m/team synger og spiller.
 
Aug19
Søndag 19. August, 2018
11:00 Gudstjeneste.
Pastor Jan A. Danielsen taler. Lovsangsgruppa synger. Kirkekaffe.
 
Aug21
Tirsdag 21. August, 2018
10:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 14. Kl. 11.00-11.45: Felles samling. Kl. 13.30 - 14.00: Takksigelse. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen: tlf.: 936 79 408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 916 95 150.
19:00 Styremøte
Aug25
Lørdag 25. August, 2018
10:00 Bønnedag i Misjonskirken
Pastor Jan A. Danielsen og Ann Solveig Simones leder samlingen.
 
Kom Hellige Ånd!
"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted."

Tirsdag den 5. april gikk en mann bak hest og plog på et jorde i Rolvsøy i Tune i Østfold. Et godt håndfast grep om plogen måtte til for at plogfurene skulle formes og jorden vendes. Uvitende om hva denne vårdagen skulle bringe av forandringer i Hans Nielsen Hauges liv og Norge. Fra den dagen skulle han pløye langt mer en et lite jordstykke hjemme på gården Hauge.

Et guddommelige øye våket over bondesønnen der han ploget frem og Guds Ånd svevde over jordet. I Jesaja 9,8 står det følgende: "Et ord har Herren sendt mot Jakob, det har slått ned i israel." Et ord slo ned på norsk jord den aprildagen, et ord som forandret landet.Det sies at da denne "bomben" fra Himmelen falt  ble dyr og fugler skremt opp.  Det slo ned i Hauges som et lynnedslag, og når han kom hjem den dagen, sies det, var han ikke til å kjenne igjen. Det ble familievekkelse på Hauge gård, men det skulle bli langt mer enn det. En frisk og mektig vekkelssvind blåste over landet de kommende år. En tid vi fortsatt ser fruktene av.  "I årene fra 1797 til 1804 gikk han på sine ben fra sted til sted over store deler av landet, fra Kristiansand i sør til Malangen i nord. På de gårdene hvor han fikk husrom hjalp han til i det daglig arbeid. Om kveldene samlet han de som bodde på gården og nabogårdene til andakt." (Wikipedia) Det kostet Hauge flere år i fengsel, men han var tro mot kallet. Hauge var også med å grunnlegge mange bedrifter og dermed bygge landet.

Hauge forlot plogen hjemme på gården, men han ble selv en "plog" som pløyde på dypet i den norske folkesjelen. En Åndens plog gjennom landet. 

 

Bilde

"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. da ble de alle fylt av den hellige ånd." Ap.Gj. 2,1-4a. Videre i Apostelenes Gjerninger kapittel 4, 31 står det: "Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. de ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet."

Misjonskirken Norge er i vekst, men sårbare. Menigheter har vind i "seilene", revitaliseres og nye menigheter plantes. Men det er også menigheter som kjemper for sin eksistens. I vår historie kan vi lese om vekkelsstider og vekstperioder, nasjonalt og lokalt, som har "pløyd dypt" og som har ført oss dit vi er i dag. Spørsmålet  er om vi igjen vil se en vekkelses og veksttid av dimensjoner i vårt sekulære land? Det bes og det profeteres om nye tider for land og folk. Måtte det komme!

Men i påvente av et eventuelt nytt kraftig himmelvær, la oss holde trofast sammen i menighetene. De "var alle samlet på ett sted" og "De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene." Ap.Gj. 2.

I sin bok "Drikk dypt av Ånden" skriver Peter Halldorf: "Guds rike er skjult for verden, men blir synlig der mennesker lar seg gjennomstrømme av Ånden. Og når det tar skikkelse i et liv og et fellesskap som avspeiler forsoning, fred, vennskap, tålmodighet, selvbeherskelse og mildhet, er alle ord overflødige."

"Et ord har Herren sendt", det har slått ned i................?

Tilleggstekster: 1. Mosebok 1,2. Salme 104,30.129,1-4. Esekiel 1. Joel 3,1-5. Sakarja 4,6. Johannes 1,1 og 14.15,16 - 16,15.

1.Kor. 2,1-5. 6, 19-20.

"Kom, Hellig Ånd med skapermakt, opprett hva synd har ødelagt, og glede i hvert hjerte giv som du har født til evig liv."