PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
GOD  PÅSKE!
Å, salige stund uten like! Han lever, han lever ennu! Han vandrer i seierens rike. Min sjel hvorfor sørger da du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i hagen, og aldri så skjønn jeg ham så!

Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg, som er ringest blant ringe. Den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære. Å kunne jeg synge det ut: Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud!

 

Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu. Han vandrer i seierens rike, min sjel hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde og dvelte ved gravnatten kun. Så fikk du den levende møte, å salige, salige stund!

 

Tekst:  T. J. Halmrast, 1890