PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Kontraster.
Kan jeg komme inn?

 

Kontraster.

Konrastene er tydelige i verden: Mosetninger mellom lys og mørke, kampen mellom det onde og gode og forskjellene mellom fattig og rik. På VG-nett i dag den 15. februar lyste kontrastene mot oss. Medaljefangst under OL i PyeongChang og skoleskyting i Florida. Gledestårer i Sør-Korea og sorgtårer i USA. Vi ser og hører om land i oppløsning, folk i opprør, på flukt og ledere i apati og villrede om løsningene. Folk og nasjoner i kaos, i en verden der 1 av 6 barn lever i konfliktsoner. "Me too" bevegelsens avsløringer av hva som, boksavelig talt, har foregått bak kulissene. I vår moderne tid er antall slaver høyere enn noen gang før og forfølgelsen av kristne pågår for fullt i mange land. Selv i rike og fredfulle Norge er det store utfordringer. Ja, listen kunne gjøres lang! Trenger verden evangeliet? Jeg bare spør?

 I hvilken retning skal vi se etter håp, eller finnes det i det hele tatt håp? Men hva er det verden trenger mest av alt? En sterk leder som kan orden opp, skape fred og rettferdighet? Mange har stått fram på arenaen siden tidenes morgen og flere vil komme. Det vår verden trenger er ikke en sterk leder, men en frelser! Jeg ser bare en som lyser i fortid, nåtid og fremtid! Han som annonserte at Guds rike er kommet og sa om seg selv "Jeg er veien, sannheten og livet." Men som også skulle overgis til korsfestelse og død. Kontraster! "Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast." Ap.gj. 2, 24. I den oppstandne er vårt håp; det eneste håp for verden! Det er kun en vei som fører frem, og navnet på veien er Jesus Kristus den korsfestede og oppstandne! Alle andre veier er blindveier.  I Matteus kapittel 19, 28 sier Jesus: " Når alt blir født på ny." ("Når verden fødes på ny." No 78/85) Johannes fikk se en ny himmel og en ny jord! La oss rette blikket mot troens opphavsmann og fullender og  synge lovsangen; kontrastenes lovsang, de første kristne sang; Den kristologiske hymne!

   

Han var i Guds skikkelse                                                                                                                  

og så det ikke som et rov                                                                                     
å være Gud lik,                                                                                                                                                                                                                                                        

          men ga avkall på sitt eget,
          tok på seg tjenerskikkelse
            og ble mennesker lik.
        
          Da han sto fram som menneske,
          
      fornedret han seg selv
            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
          
      Derfor har også Gud
          opphøyd ham til det høyeste
            og gitt ham navnet over alle navn.
          
    I Jesu navn skal derfor
          hvert kne bøye seg,
            i himmelen, på jorden og under jorden,
          
     og hver tunge skal bekjenne
          at Jesus Kristus er Herre,
            til Gud Faders ære."

Fil. 2.

Kallet til kristenfolket er klart! Jesus sier: "Våk og be!" Må vi være et folk som våker og ber! Et folk som bekjenner at Jesus Kristus er Herre!