PROGRAM
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Jun11
Tirsdag 11. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Bønn og lovsang
 
Jun16
Søndag 16. juni, 2024
11:00 Country-gudstjeneste i Heddal Låvekyrkje
Rune Edvardsen taler.
Jun19
Onsdag 19. juni, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Godt nytt år!På terskelen til 2018.(Peloponnes, Hellas)
Et nytt år er i gang, og hilsener om gode dager sendes til slekt og venner! "Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjerte" (Salme 90) ber Moses. Viktige visdomsord å ta med!

FN´s Generalsekretær Antonia Guterres sa i sin nyttårshilsen at utvklingen i verden går i gal retning. " Verden har gått bakover på fundamentale områder. Jeg utsteder en alarm - en rød alarm for vår verden." I sin korte hilsen nevner han bl.a. dype konflikter, klima og økte forslkjeller. Men på tross av dette utfordret han verdens ledere og oss alle til samhold, brobygging og å samles rundt et felles mål. Med dette som bakteppe kan vi spørre hverandre om hvor vi går som menighet? 2017 ble et år på det jevne i menighetens historie, men jeg er takknemlig for de mange gode gudstjenester, samlinger og hjemmebesøk gjennom fjoråret.

En rød alarm trengs ikke pr. idag, men ingenting gjør seg selv i en menighet. En takk til dere som har møtt trofast opp og tjent villig gjennom 2017. Håper også at vi kan stå sammen i tjenesten for Jesus Kristus i 2018. Utfordinger har vi alle i familie, arbeid og menighet. Min bønn og mitt håp for 2018 er at det blir et gjennombruddets år. Et år der vi ser bønnebarna komme hjem, kirkefremmede blir kirkekjente og hvor Misjonskirken blir en fødestue for  nytt liv i Kristus. Et år med under, tegn og nådegaver i funksjon. Et år med et sterkt, merkbart og tiltrekkende gudsnærvær i alle vår samlinger for barn, ungdom og voksne. For hva er vi om ikke Den treenige Gud får virke i og iblant oss?

I november ifjor startet vi på menighetsskolen, som jeg håper skal sette igang gode prosesser i menigheten. En tur til retreatsenteret Ffald-y-Brennin i Wales er det ønsker om i 2018. Det er generalsforsamling i Misjonskiren Norge og Liv & Vekst i Stavern. I okt/nov arrangeres den årlige lederkonferansen i Willow Creeks regi og en tur til Israel settes opp til høsten. 

En menighet ledet av Guds Ånd gjennom 2018.

"Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode." 1. Korinterbr. 12, 6-7.

"Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det:
           Han steg opp i det høye
           og bortførte fanger,
           til menneskene ga han gaver.
  At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. 10 Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp,  inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep.  Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.  Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet." Efeserbr. 4, 7-16.

Velsignet År!

Godt nytt år!I samme båt mot et felles mål. (Genesaretsjøen)