PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Mestermøte i Jerusalem
Dagen og timen var kommet. " I tidens fylde sendte Gud sin Sønn." Gal. 4, 4. Møtet mellom denne verdens fyrste og Himmelens Fyrste. Det måtte skje, derfor kom Jesus Kristus. Oppdraget skulle fullføres. (Fyrste kommer fra latin princeps, via den gammelhøytyske oversettelsen furisto og tysk Fürst, og var opprinnelig ikke en tittel, men betød bare «den første».)

 Jesus er klar i sin tale og sikker på seier når han sier: "Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut." Johannes 12, 31. Dette tidspunktet i historien ble det avgjørende vendepunkt for tid og evighet. Om dette mestermøte skriver Paulus følgende: "Han kledde de maktene og åndskreftene nakne og stilte den fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset." Kolosserbr. 2, 15. Menneske, Kristus har seieret - du er fri! Himmelens Fyrste kjempet for deg; din sak og vant! Som J. Nordahl Brun skriver i salmen "Jesus lever, graven brast": "Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet." v2. Men hva da med all ondskap og urett i verden? Er fyrsten av denne verden virkelig kastet ut? Et høyst betimelig spørsmål i dag. Men jeg velger å svare et ja på at utkastelsen av den onde fyrste er et faktum, og en dag skal han tilintetgjøres for godt. Dessuten har han ikke mer makt enn det som blir gitt han. 

Den tredje dagen av mestermøtet i Jerusalem avholdes ingen avslutningsseremoni, men det er dagen for seiersseremoni og den nyedagen; tiden som har begynt. Jeg ser for meg og hører fra himmelen tilbedelse og lovsang. Johannes skriver: "Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste - det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst: Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk." Joh. Åp. 5.

Etterhvert som den tredje dagen forløp ble økte seiersropene og lovsangen i styrke. Det er sant, oppstandelsen er et faktum. Jesus lever! Himmelen Fyrste seiret! 

"Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever.

Trygg er troens grunn.

Jubelropet runger: frelseren er her!

Pris Ham, alle tunger;

KRISTUS HERRE ER!"

 

Mestermøte i Jerusalem