PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mestermøte i Jerusalem
Dagen og timen var kommet. " I tidens fylde sendte Gud sin Sønn." Gal. 4, 4. Møtet mellom denne verdens fyrste og Himmelens Fyrste. Det måtte skje, derfor kom Jesus Kristus. Oppdraget skulle fullføres. (Fyrste kommer fra latin princeps, via den gammelhøytyske oversettelsen furisto og tysk Fürst, og var opprinnelig ikke en tittel, men betød bare «den første».)

 Jesus er klar i sin tale og sikker på seier når han sier: "Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut." Johannes 12, 31. Dette tidspunktet i historien ble det avgjørende vendepunkt for tid og evighet. Om dette mestermøte skriver Paulus følgende: "Han kledde de maktene og åndskreftene nakne og stilte den fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset." Kolosserbr. 2, 15. Menneske, Kristus har seieret - du er fri! Himmelens Fyrste kjempet for deg; din sak og vant! Som J. Nordahl Brun skriver i salmen "Jesus lever, graven brast": "Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet." v2. Men hva da med all ondskap og urett i verden? Er fyrsten av denne verden virkelig kastet ut? Et høyst betimelig spørsmål i dag. Men jeg velger å svare et ja på at utkastelsen av den onde fyrste er et faktum, og en dag skal han tilintetgjøres for godt. Dessuten har han ikke mer makt enn det som blir gitt han. 

Den tredje dagen av mestermøtet i Jerusalem avholdes ingen avslutningsseremoni, men det er dagen for seiersseremoni og den nyedagen; tiden som har begynt. Jeg ser for meg og hører fra himmelen tilbedelse og lovsang. Johannes skriver: "Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste - det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst: Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk." Joh. Åp. 5.

Etterhvert som den tredje dagen forløp ble økte seiersropene og lovsangen i styrke. Det er sant, oppstandelsen er et faktum. Jesus lever! Himmelen Fyrste seiret! 

"Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever.

Trygg er troens grunn.

Jubelropet runger: frelseren er her!

Pris Ham, alle tunger;

KRISTUS HERRE ER!"

 

Mestermøte i Jerusalem