PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Bibelhistorier for voksne
i Misjonskirken torsdager kl. 18
Mange har ikke gått på søndagsskolen. Blant de som har gjort det, er det sikkert mange som bare har vage minner om det. Mange har vokst opp i en annen kultur, så Bibelen er en ukjent bok for dem. Av den grunn tilbyr Misjonskirken et kurs om Det gamle testamentet, slik at det skal bli lettere å forstå det som står der.

Kjersti Underdal vil undervise på kurset, og hun sier hun vil prøve å lage en slags sammenhengende fortelling, der hun stopper opp ved noen av de mest kjente fortellingene og personene i GT. Dette skjer seks torsdager på rad i Misjonskirken kl. 18, første gang er 12. januar. Alle er hjertelig velkommen.