PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Misjonskirken Norge.
Fredag 30. september 2016 er det ikke noe som heter Misjonsforbundet lenger. Da endrer Misjonsforbundets navn til å hete Misjonskirken Norge. Barne- og ungdomsorganisasjonen endrer samtidig navn til å hete Misjonskirken UNG. Speiderarbeidet heter heretter Misjonskirken Speiderkorps (MSK)

PRESSEMELDING fra Misjonskirken Norge!

 

Vi skifter navn for å framstå tydeligere som et kirkesamfunn i Norge, heter det i begrunnelsen.

Det handler om kommunikasjon og et ønske om å bli forstått mer som hva man er. Det er derimot ikke en endring i menighetssyn eller kirkeforståelse.

Misjonskirken Norge er ikke et nytt kirkesamfunn. Vi ble et selvstendig kirkefellesskap ved oppstarten i 1884 og et eget trossamfunn siden loven om trossamfunn trådde i kraft i 1970.

Navneendringene ble vedtatt ved generalforsamlingen den 7. mai 2016 for Misjonsforbundet og i Landsmøtet til Misjonsforbundet UNG den 15. juli 2916.

 

- Vi takker Gud for det han har brukt Det Norske Misjonsforbund til gjennom historien. Nå er vi fulle av forventning til hva Gud vil bruke Misjonskirken Norge til i framtiden. Vi tror det nye navnet dessuten vil tydeliggjøre koplingen mellom det nasjonale arbeidet og kirkefellesskapets lokale menigheter, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid.

Daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad, støtter endringen og mener at når de også endrer opprettholder man en sterkere felles identitet.

-Vi ønsker at de lokale menighetene skal lykkes i sitt barne- og ungdomsarbeid. Navneskiftet hjelper oss til å synliggjøre dette for omverdenen både lokalt og sentralt, sier Nakkestad.

 

 

Fakta per 1.1.2016

Antall medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge: 10 764

Antall menigheter i kirkefellesskapet i Norge: 91

Antall medlemmer i Misjonskirken UNG: 6 884

Antall grupper (lokallag) i Misjonskirken UNG: 180

Antall nye menigheter etablert i perioden 2010-2015: 3

Antall nasjonale menighetsplantingsprosjekter i 2016:

 

 

Kontaktperson for presse.

Trond Filberg, kommunikasjonsleder 

Misjonskirken Norge.Svein Aksel G. Nakkestad og Øyvind Haraldseid.