PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Misjonskirken Norge.
Fredag 30. september 2016 er det ikke noe som heter Misjonsforbundet lenger. Da endrer Misjonsforbundets navn til å hete Misjonskirken Norge. Barne- og ungdomsorganisasjonen endrer samtidig navn til å hete Misjonskirken UNG. Speiderarbeidet heter heretter Misjonskirken Speiderkorps (MSK)

PRESSEMELDING fra Misjonskirken Norge!

 

Vi skifter navn for å framstå tydeligere som et kirkesamfunn i Norge, heter det i begrunnelsen.

Det handler om kommunikasjon og et ønske om å bli forstått mer som hva man er. Det er derimot ikke en endring i menighetssyn eller kirkeforståelse.

Misjonskirken Norge er ikke et nytt kirkesamfunn. Vi ble et selvstendig kirkefellesskap ved oppstarten i 1884 og et eget trossamfunn siden loven om trossamfunn trådde i kraft i 1970.

Navneendringene ble vedtatt ved generalforsamlingen den 7. mai 2016 for Misjonsforbundet og i Landsmøtet til Misjonsforbundet UNG den 15. juli 2916.

 

- Vi takker Gud for det han har brukt Det Norske Misjonsforbund til gjennom historien. Nå er vi fulle av forventning til hva Gud vil bruke Misjonskirken Norge til i framtiden. Vi tror det nye navnet dessuten vil tydeliggjøre koplingen mellom det nasjonale arbeidet og kirkefellesskapets lokale menigheter, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid.

Daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad, støtter endringen og mener at når de også endrer opprettholder man en sterkere felles identitet.

-Vi ønsker at de lokale menighetene skal lykkes i sitt barne- og ungdomsarbeid. Navneskiftet hjelper oss til å synliggjøre dette for omverdenen både lokalt og sentralt, sier Nakkestad.

 

 

Fakta per 1.1.2016

Antall medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge: 10 764

Antall menigheter i kirkefellesskapet i Norge: 91

Antall medlemmer i Misjonskirken UNG: 6 884

Antall grupper (lokallag) i Misjonskirken UNG: 180

Antall nye menigheter etablert i perioden 2010-2015: 3

Antall nasjonale menighetsplantingsprosjekter i 2016:

 

 

Kontaktperson for presse.

Trond Filberg, kommunikasjonsleder 

Misjonskirken Norge.Svein Aksel G. Nakkestad og Øyvind Haraldseid.