PROGRAM
Jan31
Tirsdag 31. januar, 2023
11:00 Begravelse i Notodden kapell.
Menighetens bønnedag utgår pga. begravelse. Marit Kaafjeld begraves fra Notodden kapell tirsdag 31. januar kl. 11.00. Pastor Jan A. Danielsen forretter. Misjonskirkens minikor synger i kapellet.
 
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
med Hilde og Jan Danielsen
På turen blir det besøk til mange av de kjente bibelske stedene. Vi kan nevne båttur på Gennesaretsjøen, besøk til Middelhavsområdet, Jordandalen, Galilea og Golanhøydene, samt Jerusalem.

Jan og Hilde Danielsen har gjennom tidligere reiser i Israel blitt begeistret for landet og folket. Nå ønsker de å dele dette med flest mulig mennesker. Derfor stiller de som reiseledere til Israel for Sabra Fokusreiser.

Turprisen er 20850 kr.

For mer opplysninger om turen kan du kontakte Jan Danielsen på tlf. 93679408 eller Hilde, tlf. 40482073.

For fullstendig program og påmelding: http://www.fokusreiser.no  FRA NEGEVØRKEN TIL HERMONFJELLET      

Telefon: 38125660