PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Jeg tror på oppstandelsen!Fra Gravhagen i Jerusalem.
Når Jesus møtte sine venner etter oppstandelsen, var det ingen av dem som stilte spørsmål om selve oppstandelsesunderet. Johannes skriver om sitt møte med den tomme grav: "Han så og trodde." Siden gikk det opp for dem Skriftenes sannhet.

Som menighet bekjenner vi troen på Jesu Kristi død og oppstandelse. Vi er alle apologeter; forsvarere av den kristne tro, eller skal vi si bekjennere. Å bekjenne hører med til disippellivet. Peter bekjenner: "Du er Messias, den levende Guds Sønn."(Mt. 16,16) Til menigheten i Korint skriver Paulus: "For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet." (1. Kor. 2,2) I kapittel 15 fortsetter Paulus: "At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene." Videre skriver han at oppstandelsen er hele fundamentet for tro og bekjennelse. 

Kritiske spørsmål har til alle tider blitt stilt mot den kristne tro. Selv innenfor den kristne kirke i dag stilles det spørsmål om jomfrufødsel, Guds skaperordninger, under og skriftene. Må vi stå sammen som menighet  å bekjenne troen Faderen, Sønnen og Ånden. 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.

En velsignet høytid! Han er oppstått!

Sammen bekjenner vi: Vi tror på oppstandelsen!

Jeg tror på oppstandelsen!Fra Nazareth Village.