PROGRAM
Feb1
Onsdag 1. februar, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Feb4
Lørdag 4. februar, 2023
11:00 Bønn og lovsang.
Vi samles lørdag kl. 11 til en felles oppstart på bønne- og fastehelgen. Misjonskirken vil være åpen til bønn og stillhet etter samlingen.
17:00 Bønne- og lovsangssamling i Misjonskirken
Vi samles igjen til bønn og lovsang for ny inspirasjon på bønn og fastehelgen.
 
Feb5
Søndag 5. februar, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Feb6
Mandag 6. februar, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Feb7
Tirsdag 7. februar, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 
Et tegn fra Herren!
Til trøst, tro, fremtid og håp!

"Det er en forvirret menneskehet som går inn i denne julehøytid. Fred har vi ikke, hverken inne i oss eller utenom oss. Overalt er folk pint av lammende redsler og jaget av skremsler natt og dag. Vår verden er syk av krig. Hvor vi vender oss ser vi dens illevarslende muligheter. Og allikevel, mine venner, kan det kristne håp om fred og godvilje blant menneskene ikke avvises som en slags from drøm av en upraktisk idealist." Slik begynner Martin Luther King Jr. sin preken julaften 1967. Årene har gått, men hans preken er like aktuell i dag. Og han fortsetter: "Kan ikke vi verdens mennesker av i dag nå fram til å ha gjensidig godvilje overfor hverandre, kommer vi til å ødlegge hverandre ved misbruk av våre egne midler og vår egen makt. erfaringen burde ha lært oss at krig er foreldet." Ja, man skulle tro! Men slik er det dessverre ikke. Men tegnet fra Herren står fast. Immanuel; Gud med oss." Jesaja 7, 14. Matteus 1, 23. "For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste." Jesaja 9,6. Alle tiltak for å skape en bedre verden er viktige. Arbeide for gode relasjoner, fred, bekjempe fattigdom og ta bedre vare på skaperverket o.s.v. Men vi ser hvor sårbare vi er i en ustabil verden. Må julens budskap være en inspirasjonskilde for i dag og i morgen. Barnet som ble født i Betlehem var og er verdens frelser. "Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder." Vi trenger en "Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste." Det profetiske ord, tegnet, står fast: Han som kom, kommer igjen!

"Å kongebarn frå Betlehem, Inn i Vårt hjarta drag"

Vi audmjukt bed: Stig til oss ned, Vert fødd i oss i dag!

Vi høyrer engelsongen det glade bod fortel.

Å, kom til oss,å, ver hos oss, 

Guds Son Immanuel!" 

 

Et tegn fra Herren!